OKQ8 Bank & Säkerhet

OKQ8 Banks verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och löpande kontroll. OKQ8 Bank ägs till 100 % av OKQ8 som i sin tur ägs av OK Ekonomisk Förening och Kuwait Petroleum International. I händelse av bankens konkurs omfattas dina pengar hos OKQ8 Bank av den statliga insättningsgarantin. Garantin täcker belopp upp till 100.000 euro per kund. Garantin gäller såväl privatpersoner som juridiska personer. Detta är exakt samma garanti som du skyddas av hos din traditionella bank. Om ett konto är öppnat i flera personers namn räknas varje person var för sig. Läs mer på Riksgälden (www.riksgalden.se).

Datasäkerhet och lösenord

När du surfar på Internet är det viktigt att din dator är skyddad mot åtkomst för obehöriga. Installera de antivirus- och brandväggsprogram som följde med din dator, som din internetleverantör tillhandahåller eller som du skaffat själv, och håll dem uppdaterade. Eftersom nya virus upptäcks hela tiden är ditt skydd inte bättre än din senaste uppdatering.

Kom ihåg att dina lösenord, koder och kort är att betrakta som värdehandlingar. Lämna aldrig ut dem. OBS! OKQ8 Bank ber dig aldrig att uppge ditt lösenord, vare sig via telefon eller e-mejl. Om någon frågar dig om ditt lösenord ska du alltså inte lämna ut det.

Om penningtvätt och penningtvättslagen

Sedan mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen innebär att vi på OKQ8 Bank måste göra en bedömning av risken för att vi används för penningtvätt. Det betyder att kraven på kundkännedom och uppföljning ska vara anpassade efter de bedömda riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi ska alltså lära känna dig som kund och dina affärer innan vi inleder en affärsrelation. Lagen gör vi på banken ibland måste ställa lite fler frågor när du vill bli kund eller utnyttja olika banktjänster. All information du lämnar till banken omfattas av banksekretessen och behandlas konfidentiellt.

Penningtvätt innebär att man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Den som vill dölja att pengarna kommer från brottslig verksamhet kan försöka utnyttja banksystemet för att tvätta pengar. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet och telefon.

Skydda ditt kort och din kortkod

Ett av de säkraste sätten att betala sina köp är att använda kort. Det är därför viktigt att du betraktar både kort och kod som värdehandlingar. Tänk på att aldrig förvara kortkod och kort tillsammans. Var också uppmärksam vid till exempel uttagsautomater att ingen yttre åverkan på gjorts på maskinen eller att någon del sitter löst. När du använder ditt kort för handel via Internet tänk på att aldrig lämna ut kortkoden eller andra lösenord, Om du är ute och reser tänk på att vara rädd om ditt kort och lämna det inte på hotellrummet utan lås in det i hotellets saftybox eller kassaskåp. Var extra uppmärksam på platser där många människor vistas eller trängsel råder t ex på marknader, stationer eller stränder.

Om du skulle bli av med ditt kort kort och/eller kod eller misstänker någon form av bedrägeri måste du omedelbart spärra det. Det kan du göra dygnet runt genom att ringa 020-65 65 65. Om du förlorar kortet utomlands ring omedelbart och spärra kortet +46 8 506 811 10.


Vad är phishing?

Phishing är en form av bedrägeri, som går ut på att lura kunder att lämna ifrån sig personlig information. Bankkunder har blivit kontaktade, via telefon eller mejl och uppmanade att uppge sina olika koder till kort och Internetbanker. Vi på OKQ8 Bank kontaktar aldrig våra kunder på detta sätt och frågar efter den här typen av information. Skulle du bli kontaktad på detta sätt hör omedelbart av dig till OKQ8 Bank på +46 8 506 803 00.

Klagomålshantering

För oss på OKQ8 Bank är det vikigt att du är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Ibland kan det hända att vi inte motsvarar dina förväntningar och då vill vi gärna att du hör av dig till oss. I första hand skall du vända dig till vår kundservice för utredning och svar i ditt specifika ärende. Om du efter denna kontakt inte är nöjd med bankens besked har du möjlighet att vända dig till bankens klagomålsansvariga på adress OK-Q8 Bank AB, Klagomålsansvarig, Box 502, 774 27 Stockholm.

Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du vända dig till Konsumenterna Bank- och Finansbyrå. Vill du få ditt ärende provat externt kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.