Därför behöver vi information av dig

Enligt svenska regelverk och lagar måste vi och alla andra banker i Sverige ha god och aktuell kunskap om våra kunder, så kallad kundkännedom. Därför kan vi komma att be dig svara på ett antal frågor som beskriver vad just du använder dina banktjänster till.

Varför ställer vi frågor? 

Lagen om penningtvätt, som finns till för att förhindra att banker används för att tvätta pengar från brottslig verksamhet, ställer krav på oss som bank att ha god kännedom om våra kunders ekonomi och hur de använder våra banktjänster. Därför kommer du som kund i OKQ8 Bank märka att vi med viss regelbundenhet ställer just denna typ av frågor till dig, antingen i vår internetbank eller via brev.

Så lämnar du dina svar 

När du har blivit informerad av oss på OKQ8 Bank om att lämna eller uppdatera dina uppgifter gör du det enklast genom att logga in på vår internetbank och lämna dina svar där.

Mer information 

För dig som vill läsa mer om detta har Svenska Bankföreningen samlat en del information om penningtvätt och bankernas ansvar här. Du kan också läsa mer om detta på vår hemsida, under frågor och svar.