Styrelse och ledning

Här kan du läsa om vilka som ingår i OKQ8 Banks styrelse och vilka roller styrelseledamöterna har. Du hittar även information om hur OKQ8 Bank är organiserat, om Bankens VD, samt vilka som ingår i ledningsteamet.

Organisation

Organisation OKQ8 Bank

Ledning

Henrik Svensson, tf VD, OK-Q8 Bank AB

Född: 1981
Utbildning: Civilekonom, Civilingenjör
Övriga uppdrag: Head of Finance OK-Q8 Bank AB sedan 2021
Erfarenhet: Finance Director, Business Control Manager, Santander Consumer Bank AS svensk filial (2015-2021). FP&A Nordic Opex leader, FP&A Analyst, GE Money Bank AB (2012-2015). Business Analyst, Klarna AB (2010-2012). Risk Manager, IATA (2009-2010).

Jon Wallerstedt, Head of Risk & Operations

Annika Johansson, Head of Compliance

Henrik Svensson, Head of Finance Banking

Susanne Brage Stjernström, IT & Information Security Manager

Styrelse

Mikael Bergström, Styrelseordförande OK-Q8 Bank AB

Född: 1957
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: Director Corporate Governance, OKQ8 Scandinavia sedan 2018. CFO, OKQ8 Scandinavia (2017-2018). Director Unmanned stations and Real Estate, OK-Q8 AB Sweden och Q8 Danmark A/S sedan (2012-2017). Erfarenhet: Director Direct Market, OKQ8 AB (2008-2012). HR/IT Director, OKQ8 AB (2002-2008). Diverse ledande befattningar inom OKQ8 AB (1999-2002).
Henrik Forzelius, Ordinarie ledamot sedan 2018

Född: 1973
Utbildning: Ekonomiekandidat
Övriga uppdrag: VD Panghus AB
Erfarenhet:Global Head of Large Corporates, Swedbank (2011-2016), Head of Corporate Solutions, Swedbank (2010-2011), Strategy Manager, Swedbank (2009-2010).

Ivar Fransson, Ordinarie ledamot sedan 2011

Född: 1957
Utbildning: Ekonomiekandidat
Övriga uppdrag: Management Konsult, Trinovo Consulting Group sedan 2012. Styrelseledamot, RNB Retail and Brands AB sedan 2012.
Erfarenhet: Marknadsdirektör, Coop Sverige (2008-2010). VD MedMera Bank, KF (2007-2010). Marknadschef, Swedbank (1998-2000).
Britt Hansson, Ordinarie ledamot sedan 2014

Född: 1966
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: VD och koncernchef, OK ekonomisk förening sedan 2014. Styrelseledamot, OK-Q8 AB sedan 2015. Styrelseledamot, SEKAB BioFuels & Chemicals AB och SEKAB E-Technology AB sedan 2017. Ledamot revisions- och complianceutskottet i Folksam liv, sedan 2015 och ordförande sedan 2017. Styrelseledamot, Folksam Liv sedan 2015. Styrelseledamot, KF sedan 2016. Styrelseledamot, Bra Bil AB sedan 2014. Styrelseledamot, Arbetsgivarföreningen KFO sedan 2014. Styrelseledamot, APL Apotek Produktion & Laboratorier sedan 2012.
Erfarenhet: Direktör HR, Integration och Inköp - Skandinavien, OK-Q8 AB (2012-2014), Projektdirektör, OK ekonomisk förening (2011-2012). CFO Nordic Region, McDonald’s Corporation (2009-2011). Finansdirektör (2004-2009), Chef Affärsanalys, (2002-2004), Kundservicechef, (2001-2002), Koncernredovisningschef, (1997-2001), Skatteexpert, (1997), OK-Q8 AB, Revisor mm, Skatteverket (1989-1997).

  


Lena Larsson, Ordinarie ledamot sedan 2021

Född: 1966
Utbildning: Civilekonom
Övriga uppdrag: CFO OKQ8 Scandinavia, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskott i Bilprovningen, ledamot Skandias fullmäktige
Erfarenhet: CFO PostNord och Head of Business Control PostNord (2013-2020), Länsförsäkringar (2006-2013), Bonnier (1994-2003), PwC (1989-1994)