Utgiftsskydd

Minska oron och lev ett tryggare liv

Teckna OKQ8 Utgiftsskydd idag och skaffa dig extra ekonomisk trygghet om du skulle drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller sjukdom.

Minska oron och lev ett tryggare liv

OKQ8 Utgiftsskydd täcker upp för dina månatliga utgifter om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller vid oförmåga att arbeta till följd av olycksfall eller sjukdom. Du kan exempelvis få ersättning för räntekostnader på ditt bolån eller billån eller täcka utgiften för din månadshyra eller andra hushållsutgifter.

OKQ8 Bank är anknutna förmedlare åt Maiden General Insurance, som står under tillsyn av Finansinspektionen. Försäkringen går endast att teckna om du redan är kund i OKQ8 Bank. 


Ingår i OKQ8 Utgiftsskydd

  • Ersättning vid ofrivillig arbetslöshet

    Om du blir arbetslös kan försäkringen ge ersättning för dina månatliga utgifter i upp till 12 månader (max 10 000 kr/månad) 

  • Ersättning vid långtidssjukskrivning

    Om du blir sjukskriven 100 % till följd av olycksfall eller sjukdom kan OKQ8 utgiftsskydd ge ersättning för månatliga utgifter i upp till 12 månader (max 10 000 kr/månad)

  • Ersättning vid dödsfall till följd av olycka

    Om du avlider till följd av olycksfall betalar försäkringen ut ett engångsbelopp på 100 000 kr till dina efterlevande

Så mycket kostar det

Genom att flytta reglaget nedan får du snabbt reda på hur mycket det kostar per månad att försäkra en viss utgift. Vanliga utgifter att försäkra är månadshyra, amortering på lån eller en kreditkortsskuld, men du väljer själv vilken utgift du vill försäkra.

Valt försäkringsbelopp

Månadskostnad

Teckna utgiftsskydd här

 

Inte bankkund hos oss än?

OKQ8 Utgiftsskydd erbjuds bara till befintliga kunder i OKQ8 Bank och går därmed endast att teckna om du har något av våra kort eller är kund via vårt privatlån. Du kan läsa mer om våra produkter genom att klicka på länken nedan. Välkommen som kund!