Alternativa drivmedel och el

Utvecklingen av alternativa och fossilfria drivmedel och additiv på marknaden går framåt hela tiden. Här kan du läsa mer om några av de vanligaste och deras respektive egenskaper.

HVO100

Visste du att genom att tanka det hållbara drivmedlet HVO100 är det möjligt att köra helt fossilfritt i vanliga dieselbilar? HVO100 sänker nämligen CO2-utsläppen med upp till 90 procent.

Så mycket CO2 sparar du genom att byta dieseln mot HVO100:
Om du tankar 912 liter diesel per år och byter ut detta mot HVO100 kan du spara 2181 kg CO2. Det motsvarar till exempel 2 flygresor Stockholm – Bangkok, eller 168 par jeans.

Fordonsgas

Fordonsgas är ett samlat begrepp för biogas och naturgas. Både biogas och naturgas består till huvuddelen av metan. Skillnaden är att biogas är förnybar medan naturgas har fossilt ursprung.

Biogas kan utvinnas ur t.ex. slam från reningsverk, gödsel, avfallsupplag eller grödor. Även om naturgasen inte är förnybar har den mindre klimatpåverkan än både diesel och bensin. 

AdBlue

AdBlue är ett additiv som används i dieselbilar med avgasreningsutrustning (SCR). AdBlue omvandlar skadliga kväveoxider till ofarligt kväve och vattenånga.

OBS! Tänk på att AdBlue inte är en bränsletillsats utan fylls på i en separat AdBlue-tank i din bil. Produkten ska inte fyllas i dieseltanken.

El som drivmedel

El är ett alternativt drivmedel med potential att drastiskt minska utsläppen av koldioxid och sänka bullernivån i trafiken. Tekniken med el som drivmedel utvecklas i rask takt med lättare och billigare batterier, snabbare laddning och bilar med allt längre räckvidd.

En väl utbyggd infrastruktur av laddstolpar en viktig faktor för att bidra till omställningen mot ett mer fossilobereonde samhälle.