Bilskatt

En viktig kostnad för bilägare är fordonsskatt. Ju äldre bil du har, desto högre blir skatten.
Det beror bl.a. på att äldre bilar har högre utsläpp. Idag är vissa nya bilar till och med skattebefriade under sina första år eftersom de klassas som miljöbilar.

Så räknar du ut bilskatten

Hur hög skatten är beror på ålder, koldioxidutsläpp och vikt.

Ha i åtanke att äldre bilar ofta kostar mer i skatt. Fordonsskatten beror på hur mycket drivmedel bilen drar per mil, hur tung den är eller hur mycket koldioxid fordonet släpper ut vid blandad körning. Alla bilar som är tillverkade efter 2006 beskattas utifrån koldioxidutsläppet.

Transportstyrelsens hemsida kan du enkelt räkna ut bilskatten för ditt fordon.

Skattebefriade fordon

  • Mopeder
  • Snöskotrar
  • Avställda fordon
  • Fordon som är 30 år eller äldre

Är exempel på fordon som inte är skattepliktiga, vilket betyder att du inte behöver skatta för fordonet.

Även så kallade miljöbilar är skattefria men bara under de första fem åren. Den 1 juli 2018 infördes nya regler som fick namnet Bonus-Malus. I och med detta är det endast hybridbilar och elbilar som klassas som miljöbilar och därmed är skattebefriade.