Båtvagn

Att sjösätta båten är ett härligt tecken på att sommaren närmar sig. Många förknippar säkert vatten med frihet och lugn, men att transportera båten till vattnet kanske inte alltid är så harmoniskt. Här följer några knep om hur du kopplar en båttrailer och hur du lastar en båt.

Lasta båt

En båt på last får aldrig sticka ut mer än 20 cm från sidan av släpet. Maxbredden för båttransporter är 260 cm men det finns också undantag. Läs mer om reglerna för båttransport på Transportstyrelsens hemsida.

Koppla båttrailer

Om du ska köra trailer med en båt, är det extra noga med hur du säkrar den på släpet. Enligt lagen ska lasten säkras med metoder som håller för hela lastens vikt framåt och minst halva lastens vikt bakåt och i sidled. Väger din båt två ton ska du alltså ha ett spännband med två tons styrka för att hindra rörelser framåt, och spännband med minst ett tons styrka som hindrar att båten rör sig bakåt och i sidled.