Miljö

Att köra miljövänligt är ett sätt att bidra till en mer hållbar framtid, samtidigt som det gynnar din plånbok. Med snålare körning minskar dina drivmedelskostnader och dessutom mår din bil bättre om du kör planerat och förnuftigt.
Tvätta bilen miljövänligt

Använd OKQ8:s miljövänliga produkter och tvätta bilen i Tvätta själv-hallar eller Snabbtvättar som är utrustade med reningsverk och oljeavskiljare. Tvättar du på gatan utanför ditt hem kan smutsvattnet från tvätten rinna ner i dagvattenbrunnar och det är inte bra för miljön. På vissa stationer försörjs tvätthallar med regnvatten som återanvänds, och det är såklart ett väldigt miljövänligt sätt att tvätta bilen.

Fyrhjulsdrift

Kom ihåg att fyrhjulsdrivna bilar nästan alltid innebär ökad bränsleförbrukning, särskilt om bilen driver permanent på alla fyra hjulen. En tumregel är att fyrhjulsdrivna bilar drar 10% mer än bilar med tvåhjulsdrift. Fyrhjulsdrivna bilar har kraftfullare motor men tenderar också att väga mer.