OKQ8 Scandinavia Uppförandekod – Partners

Denna uppförandekod gäller för leverantörer, återförsäljare, agenter och andra samarbetspartners till OK-Q8 AB och dess dotterbolag.