Bidrag laddstolpar företag

Gör en klimatinsats och bli en del av den växande infrastrukturen för elbilar: installera en laddstation. Ansök om bidrag till publika laddstolpar för företag, så behöver ni bara betala halva kostnaden. Även bostadsrättsföreningar och företag som vill ge medlemmar och personal möjligheten att ladda bilen kan ansöka om bidrag till laddstolpar för företag.

Ansök om bidrag till laddstolpar för företag – betala bara hälften

Nätet med laddstolpar och laddstationer växer snabbt i Sverige. Men det behövs fortfarande många fler laddningsmöjligheter för att elbilen på allvar ska kunna bli ett alternativ. Nu kan ditt företag dra ert strå till stacken med elbilsladdare företag – och få hjälp att göra det. Ansök om bidrag till publika laddstolpar för företag, så kan ni installera en laddstation som ni får bidrag till.

Naturvårdsverket står för hälften av kostnaden för inköp och installation.

Vad är en publik laddstation?

Med publik laddstation menas en laddstation som är öppen för vem som helst att använda. De kan finnas placerade utmed landsvägar, vid parkeringsplatser, vid köpcentrum etc. Så om du har en verksamhet som till exempel en butik, en restaurang, ett café eller något likande kan en laddstation vara en bra service för dina kunder och även ett sätt att locka nya.

Syftet är förstås att bidra till en snabbare tillväxt av publika laddstolpar och laddstationer runtom i Sverige, så att fler ska kunna välja elbil.

Bidrag för icke-publik laddstation

Det finns även möjlighet för bostadsrättsföreningar och företag som vill ha en laddstation för sina medlemmar eller anställda att ansöka om bidrag till laddstation företag. Då gäller att laddstationen ska installeras vid ett bostadshus eller en arbetsplats. De huvudsakliga användarna ska vara de som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen.


Till viss del kan laddstationerna användas av besökande och andra, men de ska inte vara allmänna.

Bidrag till laddstolpar – så funkar det

Rent praktiskt innebär det här att Naturvårdsverket står för 50% av installationskostnaden, inklusive material och arbete, upp till
15 000:-. Du gör ansökan efter att laddstationen är installerad och klar, dock senast sex månader efter installationsdatumet.

För att kunna få bidrag till laddstationen krävs att du äger eller har permanent nyttjanderätt till fastigheten där laddstationen installeras. För bidrag till publik laddstation för företag krävs givetvis också att laddstationen görs tillgänglig för vem som helst.

Bra att veta innan du ansöker om bidrag till laddstolpar för företag

När du ansöker om bidrag till laddstolpar för företag ska du motivera den miljömässiga nyttan och den förväntade lönsamheten hos laddstationen i din ansökan.


I kraven ingår också att laddstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt att den utrustas med åtminstone Typ 2- eller CCS-uttag. De laddstolpar och laddstationer som OKQ8 erbjuder uppfyller detta krav. Installationen måste också utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. OKQ8 samarbetar givetvis endast med auktoriserade elinstallatörer.


Bidraget ges som ett engångsbelopp på högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock max 15 000 kr per laddpunkt.


Om du tidigare har fått minimis-stöd (så kallat försumbart stöd) ska du ange det vid ansökan. Om du har erhållit stöd och det sammanlagda beloppet av minimis-stöd under de senaste tre åren överskrider motsvarande 200 000 euro kan du tyvärr inte beviljas bidrag.

Hur ansöker man om bidrag till laddstation för företag?

Du ansöker via Naturvårdsverkets formulär.