Ladda hemma stöd

Går du i elbilstankar? Då vet du väl att du kan få skattereduktion när du installerar laddbox för elbilsladdning? Skattereduktionen fungerar precis som ett ROT-avdrag – du betalar hälften av kostnaden och installatören får resten från Skatteverket.

Skaffa din egen laddbox för halva priset 

När du installerar en laddbox för att ladda elbil hemma får du göra skatteavdrag med 50% för grön teknik. Det innebär att du bara betalar hälften av kostanden för att installera en laddbox hemma, inklusive material och installation.

Skattereduktionen kan dock max bli 15 000 kronor.

Skatteavdrag för grön teknik – så funkar det

Rent praktiskt innebär ladda hemma-bidraget att du får göra en skattereduktion motsvarande hälften av vad installationen kostar. Det fungerar på samma sätt som ROT-avdraget: installatören fakturerar dig hälften av kostnaden och ansöker sedan hos Skatteverket för att få ut resten. Skattereduktionen ersätter på så vis det laddboxbidrag från Naturvårdsverket som man tidigare kunde ansöka om.

Det här krävs för att få skatteavdrag

För att kunna få skattereduktionen krävs att laddboxen installeras vid ditt hem om du bor i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet. Laddstationen får användas av besökare, men den får inte vara publik och nyttjas av allmänheten.

Går det att använda två olika leverantörer?

Nej, det är viktigt att komma ihåg att du måste köpa laddbox och installation från samma firma för att ha rätt till bidraget. Du kan alltså inte köpa laddboxen av ett företag och låta ett annat företag installera den. Då har du endast rätt till rotavdraget på arbetet, vilket är 30 %.

Köp din laddbox från OKQ8

I kraven ingår också att laddstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt att den utrustas med åtminstone Typ 2- eller CCS-uttag. Alla våra laddboxar uppfyller dessa krav.

Installationen måste också utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. Vi samarbetar givetvis endast med auktoriserade elinstallatörer. När du köper en laddbox från oss på OKQ8 kan du lita på att du får en säker laddare av hög kvalitet och att installationen blir korrekt utförd.