Frågor och svar - Hemmaladdning, tjänstebil-förmånsbil

Installation

Laddboxar & laddning

 • Hur vet jag vilken laddbox jag ska välja?

  - Vi kan endast ge råd och vägledning i den här frågan. Nedan ser ni kommentarer för de olika paketen.

   

  - Garo, GLB + (11 kW)
  En driftsäker och bra box för ett hushåll som har behov att ladda en bil i taget. 4G-uppkoppling gör boxen extremt driftsäker i förhållande till uppkoppling, remote felsökning samt uppdateringar.

   

  - Charge Amps, Halo (11 kW)
  En box med snygg design och smarta funktioner (ett extra 230 volts kontaktuttag, lite längre laddkabel). Uppkoppling via WiFi gör att beställaren måste säkerställa att signalen från husets modem är tillräckligt stark där boxen ska installeras. En tumregel är att testa med telefonen där laddboxen ska installeras, om man har två ”pluppar” eller mer i signal går det bra. Om WiFi går ned tappar boxen sin uppkoppling och OKQ8:s tjänst slutar fungera. Passar för ett hushåll som har behov att ladda en bil i taget.

   

  - Charge Amps, Aura (22 kW)
  En box med snygg design och högre effekt, 22 kW. Passar för ett hushåll som har behov för att kunna ladda två bilar samtidigt. Eftersom att det är få hus som har tillräckligt med effekt (22 kW) kan boxens effekt ställas ned till önskad kW. I paketpriset som OKQ8 erbjuder har vi räknat på en installation med 11 kW effekt. 4G-uppkoppling gör boxen extremt driftsäker i förhållande till uppkoppling, remote felsökning samt uppdateringar. Har ej fast kabel, det går dock att låsa fast en laddkabel till boxen genom molntjänst.

 • Jag vill köpa en annan laddbox än de som finns med i paketen från OKQ8, går det bra?

  -Vi kan tyvärr inte garantera att vi kan installera vår tjänst på en annan leverantörs laddbox. För att det ska fungera i praktiken krävs det att den aktuella laddboxen har en internetuppkoppling, RFID-funktion, kan kopplas upp via ett OCPP (minimum 1,6) samt att befintlig leverantör av box godkänner det. Det är väldigt ofta någon av dessa parametrar inte kan uppfyllas. I tillägg till informationen ovan tillkommer det en hel del extraarbete för alla parter, den som säljer laddboxen, OKQ8 samt installatören. Det innebär en högre kostnad om ca 1500 kr för detta arbete. För att OKQ8 ska kunna säkra smidighet, kvalité och funktion rekommenderar vi inte detta alternativ. 

 • Jag har redan installerat en laddbox hemma. Kan jag koppla upp den mot er drifttjänst?

  - Vi kan aldrig lova att det går, för att kunna svara på den här frågan behöver vi få mer information om den aktuella laddboxen. I teorin krävs det att laddboxen har en internetuppkoppling, RFID-funktion samt kan kopplas upp via ett OCPP (minimum 1,6) samt att befintlig leverantör av box godkänner att OKQ8 kopplar på sin drifttjänst. I praktiken krävs det mer information. Maila bild, tillverkare samt modell på laddboxen till laddning@okq8.se I mailet skriver ni vilket företag ni arbetar på samt att ni önskar få besked om det går att koppla upp laddboxen mot OKQ8:s drifttjänst. Så snart vi har fått mailet och tittat på ärendet tar vi kontakt.

 • Hur gör vi med befintliga laddboxar, kan vi använda dessa till er tjänst?

  Om det finns laddboxar inom företaget idag så tittar vi på möjligheten att koppla upp dessa mot OKQ8 drifttjänst. Om det är ett fåtal boxar och kommande inköp kommer vara från OKQ8 med förkonfigurerade laddboxar så tas ingen avgift för detta i samråd med säljare och företaget.

  Om boxar inköps som ej är konfigurerade av OKQ8 debiteras en avgift om 1499:- per uppkopplad laddbox.
  Vi eftersträvar att ha ett helhetsansvar gällande säkerställande av boxens funktion och drifttjänstens funktionalitet.

  Exempel på märken som vi ofta kan konfigurera, kan dock variera per modell: Charge Amps, Garo och Easee.

 • Om man bor i en BRF som redan har installerat laddboxar, kan man då använda sig av OKQ8:s tjänst på dessa laddboxar?

  - Om laddboxarna som är installerade inte är uppkopplad mot OKQ8:s drifttjänst kan vi inte få in transaktionerna till tredje part/arbetsgivare som då ej heller kan hantera drivmedelsförmån för de laddningarna. Om aktuell BRF är intresserad av att se över deras upplägg tar vi gärna en dialog med dem men utgångsläget är att det inte kommer att fungera om inte laddboxarna är uppkopplade mot OKQ8:s drifttjänst.

 • Hur gör man om man vill ladda en annan bil än den som är kopplad till företaget. Ex gäster, extrabil m.m.?

  - När laddboxen installeras och kopplas upp mot OKQ8:s drifttjänst innebär det att den är låst för användning och laddning kan endast ske genom att man ”låser upp” laddboxen med ett behörigt RFID-kort. Anledningen till detta är att säkerställa att alla laddningar av förmånsbil görs med ett OKQ8 Företagskort så att arbetsgivaren kan få in transaktionerna som sedan gör att de kan hantera drivmedelsförmån. Om man som ägare av laddboxen har andra fordon som behöver laddas men där laddningen inte ska registreras på arbetsgivaren, exempelvis familjens andra bil eller en gäst som kommer på besök, behöver ägaren av laddboxen beställa ett privat OKQ8 RFID-kort. Det här kortet kopplas inte till arbetsgivaren utan fungerar endast som en nyckel för att starta laddning för eget bruk. Ägaren av laddboxen beställer ett privat RFID-kort i samma beställningsunderlag som när man beställer laddbox och installation. Se sida 3 i beställningsformuläret. 

 • Ska man "blippa" kortet på laddaren varje gång man laddar hemma? Kan inte boxen känna av att det är tjänstebilen som laddas?

  - Ja, kortet måste blippas varje gång man ska ladda bilen. Vi arbetar med en lösning där man kan koppla kortet till appen OKQ8 Elbilsladdningen men den är inte klar ännu.

   

 • Jag vill att min bil ska laddas under natten när övrig elförbrukning i hemmet är låg och när elpriserna också är lägre. Hur fungerar det i kombination med att man ”blippat” med sitt kort? Kan laddaren hantera en fördröjning i laddning eller måste laddningen ske direkt efter att vi blippat vårt kort?

  -Eftersom att vi jobbar med RFID-lösning för våra företagskort krävs det att man ”låser upp” laddboxen via RFID och sedan startar laddningen inom en viss tid (ca 30 sekunder). Om inte laddning startas inom tidsintervallet låses boxen igen. Vi jobbar med våra partners för att få möjligheten att lägga in OKQ8 företagskort som betalmedel i appen OKQ8 Elbilsladdning. Då skulle laddningen kunna startas via appen men vi har tyvärr inte något besked om när det kan vara klart.


  Vissa kunder kan ställa in bilen (via bilens app) att den ska starta laddning ett på visst klockslag. Då kopplar man in laddkabel och blippar OKQ8 företagskort för att starta laddning men bilen aktiverar inte laddningen förrän angivet klockslag inträffar. Detta brukar fungera och kan vara ett bra tips till dess att vi har lösningen klar via appen.

 • Är uppkoppling på boxarna via WiFi?

  - Charge Amps Halo är uppkopplad via WiFi. De andra två laddboxarna är uppkopplade via SIM-kort, 4G. Vid uppkoppling via WiFi är det viktigt att säkerställa att WiFi-signalen är tillräckligt stark där boxen ska placeras. 

 • Finns det någon app till laddboxarna som OKQ8 erbjuder?

  Charge Amps har en app som heter Charge Amps medan Garo jobbar med ett webbinlogg; chargebox.garo.se

 • Kan man använda alla funktioner i app/webbinlogg när OKQ8 aktiverar drifttjänsten?

  -Laddboxen tappar funktionen att kunna ladda med tidsinställd laddning i app/webbinlogg när vi aktiverar drifttjänsten. Anledningen till detta är för att RFID-identifieringen endast är aktiv i ca 30 sekunder. Om inte laddning startas inom tidsintervallet låses boxen igen. Vi jobbar med våra partners för att få möjligheten att lägga in OKQ8 företagskort som betalmedel i appen OKQ8 Elbilsladdning. Då skulle laddningen kunna startas via appen men vi har tyvärr inte något besked om när det kan vara klart.

   

  Vissa kunder kan ställa in bilen (via bilens app) att den ska starta laddning ett på visst klockslag. Då kopplar man in laddkabel och blippar OKQ8 företagskort för att starta laddning men bilen aktiverar inte laddningen förrän angivet klockslag inträffar. Detta brukar fungera och kan vara ett bra tips till dess att vi har lösningen klar via appen.

   

  Charge-Amps app och molntjänst fungerar precis som vanligt även efter att vi slagit på drifttjänsten. En skillnad när man är uppkopplad till vår drifttjänst är att historiken lagras i OKQ8:s drifttjänst istället för hos Charge Amps. De anställda får dock en rapport från OKQ8 varje månad, rapporten skickas i samband med utbetalningen för hemmaladdningen. 

   

  När det kommer till GARO så har de ingen app utan de erbjuder ett webbinlogg istället; www.chargebox.garo.se OKQ8 kan även erbjuda ett inlogg till vår drifttjänst där de anställda kan se sin egna laddare samt administrera några mindre saker. 

   

 • Är kostnaden för att ladda densamma oavsett om man laddar via vanligt kontaktuttag som via laddbox?

  - Ja, elkostnaden blir densamma men det finns några fördelar med att ladda via en laddbox från OKQ8. Det går fortare att ladda, det är säkrare samt att din arbetsgivare eller tredje part kan få in transaktionerna för din hemmaladdning och kan då även hantera drivmedelsförmån. 

 • Är det okej att ladda i vanliga uttag, det står enbart nödladdning?

  - De allmänna råden är att inte ladda en elbil via ett vanligt eluttag. Vanliga eluttag är inte dimensionerade för att utsättas för de höga effekter som en elbilsladdning under många timmar kräver. Även om det inte finns några förbud mot att ladda hemma i en vanlig kontakt, bör man vara medveten om riskerna för överhettning. Använder man dessutom någon form av skarvsladd eller timer ökar riskerna. 

 • Hur fungerar det med laddboxen, som man betalar själv om jag förstått det rätt, om man skulle välja att själv styra över den 100%? Måste man ha blippkort från OK/Q8 för att den ska fungera?

  - Så länge man är anställd hos en arbetsgivare som önskar använda sig av OKQ8:s drifttjänst kommer laddboxen att vara låst till en RFID-funktion. Om man av någon anledning inte längre har behov för RFID-funktionen kan OKQ8-koppla bort den alternativt att man som privatperson kopplar upp RFID-funktionen mot ett eget RFID-kort/tagg. 

 • Går boxen att låsa upp om fastigheten byter ägare?

  - Ja se svar på frågan ovan.

 • Om man kör en laddhybrid har man väl ingen nytta av att kunna supersnabbladda på OKQ8-stationer?

  - De allra flesta hybridbilar kan inte ta emot DC-laddning (supersnabbladdning) utan kan endast laddas via laddboxar som ger AC-laddning. Oftast laddas en hybridbil på platser där den står stilla under en längre tid och på laddboxar med en effekt på upp till 22 kW. 

App - OKQ8 elbilsladdning

 • Hur vet jag var jag kan ladda med OKQ8 Företagskort för Elbilsladdning?

  - Verktyget för en förare med ett OKQ8 Företagskort för Elbilsladdning är appen som heter OKQ8 Elbilsladdning. Med hjälp av appen kan man hitta alla 1200 laddstationer där kortet fungerar samt även filtrera och hitta laddare med önskad effekt m.m. 

 • När jag är framme vid laddaren, ska jag starta laddningen med appen eller med företagskortet?

  -När man laddar en företagsbil och vill få in kostnaderna till arbetsgivaren eller tredje part (vagnparksbolag/leasingbolag) måste man ALLTID starta laddningen genom att blippa företagskortet mot laddstationen. Om man startar laddningen via appen kommer det privata bankkortet att belastas och kostnaden kommer inte in till tredje part. 

 • Vilka priser visar appen?

  Kostnad för laddning varierar mellan olika laddare, detta beror på att respektive aktör inom laddnätverket har egen prissättning. Skapa ett användarkonto i appen för att se vilka priser alla OKQ8 Företagskunder får när de laddar med ett OKQ8 Företagskort. 

 • Varför ber appen om att jag ska skapa ett användarkonto?

  Som registrerad användare ser man de förmånligare priserna som erbjuds via OKQ8 Företagskort.
  Så här gör du för att registrera ett användarkonto i appen samt ladda med OKQ8 Företagskort för elbilsladdning:

  1. Ladda ner appen: App Store eller Google Play

  2. Öppna appen och klicka på ”Profil”.

  3. Kicka på ”Logga in” och sedan på ”Registrera dig”.

  4. ”Payment Card Information”. Registrera ett bankkort (ex Visa el Mastercard). Det går inte att registrera ett OKQ8 Företagskort för elbilsladdning.

  5. Efter slutförd registrering måste man bekräfta sitt användarkonto via ett mail som skickas till den registrerade mailadressen

  6. När användarkontot är skapat och man är inloggad i appen kommer de förmånligare priserna som erbjuds via OKQ8 Företagskort för elbilsladdning att visas i appen.

  7. Väl på plats vid laddstationen betalas laddningen ALLTID med OKQ8 Företagskort för elbilsladdning genom att blippa kortet. På så sätt tar ni del av de förmånligare priserna och får in kostnaderna till arbetsgivaren eller tredje part (vagnparksbolag/leasingbolag).

   

OKQ8 Företagskort för elbilsladdning

Administration via arbetsgivare eller tredje part (leasingbolag / vagnparksbolag).

Övrigt