Bidrag laddbox - allt du behöver veta

Vill du installera laddbox för elbil? Då kan du ansöka om bidrag för upp till 50% av kostnaden av både laddbox och installation.  I den här artikeln reder vi ut vilka villkor som gäller för såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar och företag.

50% av kostnaden

För privatpersoner är bidraget i själva verket en skattereduktion som innebär att man bara betalar 50% av kostnaden för att installera en laddbox hemma. Företag och brf:er har i stället möjlighet att ansöka om bidrag från Naturvårdsverket när installationen är klar.

Bidrag för laddbox

Bidrag för laddbox hemma

Du som privatperson kan få bidrag, ett ladda hemma stöd, för att installera laddbox hemma. När du skaffar en laddbox för laddning av elbil har du rätt till en skattereduktion för grön teknik. Den innebär att du bara betalar halva kostnaden för installationen, inklusive material och installation. Skattereduktionen kan dock max bli 15 000 kronor och det är viktigt att det är samma leverantör som säljer laddboxen som också ordnar installationen – annars får du bara göra avdrag med 30% för själva installationsjobbet.

För att kunna få bidrag för laddbox och därmed skattereduktionen krävs att den installeras vid ditt hem. Laddstationen får användas av besökare, men den får inte vara publik och nyttjas av allmänheten.

Bidrag för laddbox till företag och bostadsrättsföreningar

Även företag och organisationer som till exempel bostadsrättsföreningar har möjlighet att få bidrag till installation av laddbox. Då går det till så att man ansöker hos Naturvårdsverket när installationen är klar. I övrigt gäller samma villkor som för privatpersoner: halva kostnaden täcks av bidraget, dock max upp till 15 000 kronor. 

I kraven ingår också att laddboxen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt att den utrustas med åtminstone Typ 2- eller CCS-uttag. Alla OKQ8:s laddstationer uppfyller dessa krav. Installationen måste också utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. OKQ8 samarbetar givetvis endast med auktoriserade elinstallatörer.

Skaffa laddbox? Utnyttja bidraget och betala bara 50%

Du kan beställa din laddbox genom oss på OKQ8. Då kan du lita på att du får en säker laddare av hög kvalitet och att installationen blir korrekt utförd. Läs mer och beställ här.