Levererar diesel, bensin, eldningsolja och smörjmedel

"Vi har ett smidigt och enkelt samarbete med OKQ8, som fungerar ganska familjärt. Trots att OKQ8 är ett stort företag"

Sofia Söderlund, 4:e generationen delägare, Dalviks Kvarn

 

Familjeföretaget Dalviks Kvarn drivs i dag av tredje och fjärde generationen Söderlund. Företaget ligger sedan det grundades 1926 på samma plats, i Torsång, mellan Falun och Borlänge. Dalviks Kvarn har en rik kundflora i Dalarna, Gästrikland, södra Hälsingland, Västmanland och Närke.   

Från spannmål till drivmedel  
– När Dalviks Kvarn startade fanns det inga traktorer, på den tiden var det häst som gällde som enda fordon. Bönderna i trakten kom till kvarnen med sin spannmål som maldes, fortsätter Håkan Söderlund.  

Sedan 50- och 60-talen har det skett stora förändringar i Dalviks Kvarns verksamhet. Från att enbart handla med spannmål är drivmedelssidan i dag den dominerande verksamheten.   

Bland de produkter från OKQ8 som Dalviks Kvarn levererar finns diesel, bensin, eldningsolja och smörjmedel. Företaget har även ett trettiotal egna tankstationer och fyra butiker, med produkter för såväl proffs som privatpersoner. 

När företaget startade och ett antal år framåt levererade Dalviks Kvarn enbart produkter till lantbrukskunder. Sedan många år är det även många entreprenadföretag, industrier och privatpersoner bland kunderna. Företaget har också en specialnisch där de levererar bulkdiesel och andra drivmedel till företag som jobbar med järnvägsunderhåll.

Leveranser till andra orter
– Något som är väldigt bra med OKQ8 är att vi kan få hjälp med bränsleleveranser när våra kunder flyttar sig till andra platser i Sverige än dit vi själva levererar. Då ringer vi till OKQ8:s kundcenter och de ser till att deras bilar förser våra kunder med drivmedel.
   
Håkan Söderlunds dotter, Sofia Söderlund, är tillsammans med sin bror Lars Söderlund fjärde generationen i Dalviks Kvarn.

– Vi har ett smidigt och enkelt samarbete med OKQ8, som fungerar ganska familjärt. Trots att OKQ8 är ett stort företag, tycker Sofia Söderlund.

Förnyelsebara drivmedel 
Hon konstaterar att efterfrågan på förnyelsebara drivmedel kommer bli allt större inom en snar framtid. HVO100 är ett exempel på det – den förnybara dieseln från biomassa som minskar klimatpåverkan upp till 90 procent.

– Med den kunskap vi har om våra kunder kan vi hjälpa dem att hitta rätt bland de olika tillgängliga bränslesorterna. Ur ett miljöperspektiv är det viktigt att man väljer rätt produkt, att man får en produkt som fungerar ute i fält och är miljövänlig. Det hjälper vi kunderna med, som OKQ8 i sin tur hjälper oss med att få fram. Och jag känner att OKQ8 är intresserade av att utveckla framtidens hållbara produkter, menar Sofia Söderlund.

"Ett viktigt skäl till att vi sedan drygt tio år är auktoriserad återförsäljare åt OKQ8 är att vi anser att de har ett mycket lämpligt sortiment utifrån våra kunders behov"

Se filmen med Dalviks Kvarn