Säkerhet

För att kunna leverera ditt bränsle på ett tryggt och hållbart sätt är det viktigt att vi har samma utgångspunkter vad gäller säkerhet. Läs gärna igenom punkterna här nedanför innan det är dags för leverans.


• För att chauffören skall hitta rätt är det viktigt att du ger oss en utförlig beskrivning både till fastigheten dit oljan skall levereras och till själva påfyllnadsstället.

• Tänk på att det kan vara längre leveranstid runt storhelger.

• Beställning får ej ske mot överfyllnadsskydd. Endast en bestämd mängd olja får beställas.

• Föraren får inte ta emot efterbeställningar på plats.

• Påfyllnadsplatsen skall vara uppmärkt med adress, tankvolym och produkt.

• Överfyllnadsskyddet skall sitta fast och fungera. Det är inte tillåtet att leverera om överfyllnadsskyddet inte fungerar.

• Avluftningen skall vara synlig från påfyllnadsplatsen.

• Påfyllningen skall vara lättåtkomlig. Om den sitter högt skall det finnas en arbetsplattform.

• Vägen från tankbilen till påfyllningen skall vara lättframkomlig dvs. röjd från hinder, växtlighet och vintertid snöröjd och sandad.

• Påfyllnadsröret får inte luta åt fel håll eller vara otätt.

• Tanken skall vara besiktigad enligt gällande regler.

• Om du har tagit din oljetank ur bruk eller avlägsnat den vill vi göra dig uppmärksam på att det ligger på ditt ansvar som fastighetsägare att göra påfyllningen obrukbar. Montera bort påfyllnadsröret och överfyllnadsskyddet.Tillbaka till drivmedel