OKQ8 Fleet Management Portal

Få kontroll på fordonsflotta och körjournaler.

Körjournal

 • Spara både tid och pengar genom att använda OKQ8:s digitala körjournal

 • Minska risken för problem med Skattemyndigheterna vid en eventuell revision

 • Få en bättre överblick över hur och var fordonen körs

 • Effektivisera användandet av fordonen i fordonsflottan

 • Pris från 99 kr (ex. moms) per månad och fordon

Fordonsupplysningar

 • Håll koll på kontrollbesiktningar genom data direkt från Vägtrafikregistret

 • Samla all information om fordonen på en plats för att slippa leta rätt på t ex registreringsbevis och leasingavtal

 • Ställ in larm om nästa servicetillfälle och få avisering om detta.

 • Koppla förare, bränslekort, verkstad och andra leverantörer till respektive fordon så att alla som behöver informationen enkelt finner den

Kostnadsuppföljning

 • Få en löpande överblick över vad fordonsflottan faktiskt kostar företaget samt analysera dem över tid

 • Fånga upp avvikande bränsletransaktioner

 • Analysera skillnader i totala kostnader för olika bilmärken

 • Identifiera alltför dyra fordon snabbt och enkelt

Samla alla kostnader för flottan på ett och samma ställe - OKQ8 Fleet Management

Administration

 • Låt förarna rapportera skadorna direkt till plattformen via förar-appen OKQ8 GO istället för att t.ex. ringa fordonsansvarig

 • Säkerställ att rutiner sköts rätt genom att låta förarna rapportera in dem genom enkla checklistor i appen

 • Ge användarna tillgång till endast de delar av informationen som de ska ha tillgång till

 • Låt plattformen prioritera uppgifter efter hur brådskande de är

Vill du veta mer?

Skriv till oss

felix.simoens@okq8.se