Fleet Management - digitala körjournaler

Få kontroll på fordonsflotta och körjournaler.

Körjournal

 • Spara både tid och pengar genom att använda OKQ8:s digitala körjournal

 • Minska risken för problem med Skattemyndigheterna vid en eventuell revision

 • Få en bättre överblick över hur och var fordonen körs

 • Effektivisera användandet av fordonen i fordonsflottan

 • Pris från 109 kr (ex. moms) per månad och fordon

Fordonsupplysningar

 • Håll koll på kontrollbesiktningar genom data direkt från Vägtrafikregistret

 • Samla all information om fordonen på en plats för att slippa leta rätt på t ex registreringsbevis och leasingavtal

 • Ställ in larm om nästa servicetillfälle och få avisering om detta.

 • Koppla förare, bränslekort, verkstad och andra leverantörer till respektive fordon så att alla som behöver informationen enkelt finner den

Kostnadsuppföljning

 • Få en löpande överblick över vad fordonsflottan faktiskt kostar företaget samt analysera dem över tid

 • Fånga upp avvikande bränsletransaktioner

 • Analysera skillnader i totala kostnader för olika bilmärken

 • Identifiera alltför dyra fordon snabbt och enkelt

Samla alla kostnader för flottan på ett och samma ställe - OKQ8 Fleet Management

Administration

 • Låt förarna rapportera skadorna direkt till plattformen via förar-appen OKQ8 GO istället för att t.ex. ringa fordonsansvarig

 • Säkerställ att rutiner sköts rätt genom att låta förarna rapportera in dem genom enkla checklistor i appen

 • Ge användarna tillgång till endast de delar av informationen som de ska ha tillgång till

 • Låt plattformen prioritera uppgifter efter hur brådskande de är

Redan kund

Har du några frågor om din tjänst eller behöver komma i kontakt med oss?

Våra tre paket

OKQ8 Basic

Den digitala körjournalen består av en app (OKQ8 GO) för förare och en webplattform för administration, enklare analyser, rapporter och realtidsspårning på uppkopplade fordon.
OKQ8-GO använder föraren i första hand för att administrera sina körningar och kan där t.ex. lägga in ett syfte med resan och ange om det är en privat resa eller en tjänsteresa.

OKQ8 Green

Utöver alla funktioner som OKQ8 Basic erbjuder kan du med OKQ8 Green även importera kostnaderna från ditt OKQ8 företagskort för att få fram en detaljerad kostnadsöversikt för varje fordon.
Det finns dessutom tillgång till körbeteendeanalyser och detaljerade miljöanalyser som redovisar utsläpp per fordon samt möjlighet att skapa en organisationsstruktur.

OKQ8 Plus

Största paketet som även inkluderar vagnparksbevakning, avtal- och skadehantering, checklistor mm.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret så kontaktar vi er så snart som möligt.

Läs mer om våra paket ovanför intresseanmälan.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här.