Personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet

För oss är det viktigt att dina personuppgifter och din personliga integritet skyddas på ett korrekt sätt. Vi vill därför med denna text ge dig en kort och översiktlig genomgång av vad vi gör med dina personuppgifter. Informationen riktar sig till dig som är medlem i OK, kund hos OKQ8 eller OKQ8 Bank, eller kanske alla tre. OK och OKQ8 Scandinavia består av flera olika organisationer och bolag, inklusive sju ekonomiska föreningar, OK-Q8 AB och OK-Q8 Bank AB. Nedan använder vi "vi" eller "oss" istället för OK och OKQ8 Scandinavia.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan identifiera dig som person. De personuppgifter som vi behandlar är främst sådana som du själv har lämnat till oss i egenskap av kund eller medlem. Det kan exempelvis vara ditt namn, födelsedatum, adress, personnummer, bankkontoinformation, bokningsuppgifter, eller varubeställning. Personuppgifter om dig uppkommer även som en följd av att du handlar eller använder våra tjänster och för dig som är medlem, som ett resultat av ditt medlemskap. Ibland hämtar vi uppgifter från andra bolag eller organisationer utanför OK och OKQ8 Scandinavia, exempelvis dina adressuppgifter från folkbokföringsregistret. Ibland måste vi också lämna vissa uppgifter till myndigheter såsom skattemyndigheten.


Vem ansvarar för mina personuppgifter?

Den förening eller bolag inom OK och OKQ8 Scandinavia där du är medlem eller kund är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas som medlem eller kund. Det kallas enligt lagen att man är personuppgiftsansvarig. Eftersom vi består av flera bolag så kan det finnas olika eller flera gemensamt personuppgiftsansvariga internt hos oss. Exempelvis är OK-Q8 Bank AB personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avser dig som bankkund, den OK-förening som du är medlem i är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som avser dig som medlem, medan OK-Q8 AB eller OK Detaljhandel AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som avser dig som kund. Allt detta har vi reglerat genom interna avtal för att säkerställa korrekt och laglig hantering av dina personuppgifter.
OK-Q8 AB har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet övervakar att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt sätt. Du kan komma i kontakt med dataskyddsombudet via dso@okq8.se.


Hur används mina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in och används för att fullgöra avtal med dig, för att fullgöra eller tillvarata rättsliga förpliktelser, för marknadsföringsändamål eller för andra berättigade intressen. I undantagsfall kan vi begära att du lämnar särskilt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter.
Vissa personuppgifter kan komma att delas internt hos oss liksom lämnas ut till externa aktörer, t.ex. till samarbetspartners eller leverantörer. I sådana fall ser vi till att dina personuppgifter skyddas på ett korrekt sätt och i enlighet med lag. Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt när de överförs utanför EU/EES-området. För oss är det viktigt att inte spara personuppgifter längre än nödvändigt och därför kommer vi ta bort och radera dina personuppgifter så snart vi inte behöver dem längre.


Vilka rättigheter har jag?

Som kund eller medlem hos oss har du vissa lagstadgade rättigheter som rör vår hantering av de personuppgifter som vi har om dig. Detta inkluderar bl.a. rätt till information, rätt till radering och rätt att invända mot exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige, Integritetsskyddsmyndigheten) om du anser att behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om dina rättigheter i våra fullständiga informationstexter, länkar till dessa hittar du nedan.

Uppdaterad senast: 2019-11-07

Vill du veta mer?

Här finns mer information om användningen av dina personuppgifter hos oss.
Informationstexterna innehåller även information om hur du kan kontakta oss om du har frågor.