Beställ företagskort

Om ditt företag behöver fler kort till ert befintliga kundnummer kan du beställa dessa genom att fylla i formuläret nedan.

OBS! Om du vill beställa ersättningskort för ett/flera kort som inte fungerar gör du det genom att maila till foretagskort@okq8.se. I mailet anger du kundnummer och kortnummer (7+4) siffror för de kort du vill ersätta.