Våra kunder är med på resan mot grönare bilkörning

Ett drivmedelsföretag har höga krav på sig när det kommer till att erbjuda förnybara drivmedel och ställa om till fossilfri transport. OKQ8  arbetar därför med att hjälpa sina kunder att göra mer hållbara val och minska sina utsläpp utifrån deras olika behov och förutsättningar.

Något som kan räknas till en av flertalet gemensamma nämnare mellan många företag är transporter och därmed även drivmedel. Det ska vara praktiskt, tryggt och helst inte alltför dyrt att förflytta sig själv eller sina produkter från punkt A till punkt B. Verkligheten brukar dock inte vara så enkel för alla dem som åker mycket bil i arbetet. Punkt A till B blir allt som ofta inte dagens enda resa, särskilt inte när man tvingas svänga förbi punkt C, D och E innan man slutligen är på väg till punkt B. Att driva företag och planera rutter på ett effektivt sätt är svårt, därför ska det såklart vara lätt att tanka. 

OKQ8 en partner på vägen mot fossilfri drift

Thomas Kalmér är VD och grundare av företaget InredningsTaktik AB som inreder och sköter om växter på företag, hos myndigheter och i andra offentliga miljöer. För InredningsTaktik är det viktigt att hållbarhet står i fokus och Thomas spelar en betydelsefull roll i företagets omställning mot fossilfri drift. Planen är att, så snart det är möjligt, övergå helt till eldrivna fordon. Detta bygger dock på att företagets tunga transporter ska kunna utföras utan driftstörningar och med en ekonomisk kalkyl som gör att man fortsätter vara konkurrenskraftiga i sin bransch. 

Här spelar OKQ8 en viktig roll i omställningen mot eldrivna fordon då man successivt ökar antalet laddstolpar på sina stationer, vilket bidrar till att InredningsTaktik på sikt kan säkra laddning och därigenom eldrivna transporter. Men innan man helt övergår till eldrivna fordon finns också en fordonsflotta som drivs på flytande drivmedel och då är fossilfri diesel ett bra alternativ.


"Tillgången till den Neste My Förnybar Diesel (HVO100) är bra exempel på en hållbar lösning till våra dieseldrivna bilar vilket ger en betydligt lägre koldioxidpåverkan, säger Thomas."

Thomas Kalmér har varit företagskund hos OKQ8 i snart 10 år, ett samarbete som har växt sig allt starkare i takt med att kraven på hållbara lösningar ökar och blir ännu viktigare.


Bäst tillgänglighet i branschen

En ytterligare utmaning som blir en viktig faktor i användandet av företagsbilar på daglig basis är stationsnätet. I och med att utvecklingen av nya drivmedel går framåt i rasande fart ställs det större krav på drivmedelsföretag sett till både antal stationer och olika typer av bränslen. OKQ8 har i skrivande stund cirka 740 stationer i Sverige. Tillsammans med samarbetspartnern Tanka erbjuder de Sveriges bredaste stationsnätverk i branschen. De har även Sveriges största nätverk av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), ett fossilfritt alternativ till diesel tillverkat av helt och hållet förnybara råvaror. Att OKQ8 arbetar noggrant och fokuserat mot en hållbar framtid är något som man märker av enligt Thomas.


"Det är en otroligt bredd på utbudet hos OKQ8, och jag vill också ge OKQ8 en stor eloge för utbudet av laddstolpar på deras stationer. Man märker väldigt tydligt att dom hänger med i utvecklingen och vill vara en del av framtiden även fast det såklart inte är helt enkelt i deras roll som drivmedelsföretag, säger Thomas."


-Man får inte heller glömma bort att det mycket viktigt att elen framställs miljövänligt, något som lätt förbises hos konsumenter idag. Bara för att man kör elektriskt så är det inte lika med att det är miljövänligt. Man bör alltid ställa sig frågan var elen kommer ifrån, hur framställs alla batterier och av vilka material? avslutar Thomas.

En annan som sett prov på OKQ8:s miljöarbete är Hicham Batlouni. Hicham jobbar på ett företag i Göteborg som bakar och kör ut bröd vilket innebär många dagliga transporter, både till beställare, grossister och även bensinstationer.

- Vi har varit företagskunder i mer än 10 år, nästan ända sen vi började erbjuda utkörning, och vi märker verkligen av att detta är ett företag som arbetar mot tydliga hållbarhetsmål, säger Hicham.

I och med att OKQ8 ständigt arbetar med utvecklingen av förnybara drivmedel känns det tryggt att ha dom som företagspartners menar Hicham.

- I framtiden vill vi kunna ta det där extra steget mot att vara mer miljömedvetna i våra utkörningar, det optimala vore att kunna köra helt fossilfritt inom en snar framtid. Så det känns såklart bra att OKQ8 är med på samma resa genom att arbeta för fler stationer med alternativa drivmedel. Om det inte finns rätt tankmöjligheter för att köra fossilfritt är det en omöjlig resa att göra, säger Hicham.


"Det är klart man vill att fossilfria drivmedel ska finnas ”på vägen”, oavsett hur mycket eller lite man kör varje dag. Man vill inte ta någon lång omväg för att hitta rätt typ av drivmedel, självklart vill man att det ska finnas på den dagliga rutten så att man inte behöver förbruka mer bränsle än nödvändigt för miljöns skull."

Stort stationsnät även för fossilfritt

Just i Göteborg med omnejd finns det flera rutter där tillgängligheten av förnybara drivmedel är särskilt god, vilket möjliggör att kunna köra mer hållbart under en hel arbetsdag.  Även om Hicham medger att det viktigaste för företaget är att sälja och leverera är det minst lika viktigt för honom och hans kollegor att påverka miljön i rätt riktning. 

Ju tillgängligare det är med fossilfria bränslen, desto bättre möjligheter finns det för fler företag att gå över till mer miljövänliga transporter. Att OKQ8 har många stationer med alternativa och förnybara drivmedel i sitt stationsnät samt att de löpande arbetar för att utöka samma utbud för alla sina stationer är någonting som spelar stor roll för Hicham när det kommer till både tillgänglighet och klimatpåverkan.

- Det är klart man vill att fossilfria drivmedel ska finnas ”på vägen”, oavsett hur mycket eller lite man kör varje dag. Man vill inte ta någon lång omväg för att hitta rätt typ av drivmedel, självklart vill man att det ska finnas på den dagliga rutten så att man inte behöver förbrukar mer bränsle än nödvändigt för miljöns skull, säger Hicham.

Våra hållbara drivmedel

Vi vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda. Vår vision är hållbara drivmedel och på så sätt även en hållbar bilism.

Våra företagskort

Hos oss kan du välja mellan flera olika kostnadsfria företagskort och verktyg som enkelt ger dig kontroll och uppföljning.