Inköpskontroll

OKQ8 kan lägga in ett maxbelopp på företagskortet alternativt ett maxantal köp per dygn/vecka/månad. Beloppet/antal köp bestäms i samråd mellan OKQ8 och företagskunden. Om kortet blir stulet tillsammans med pinkoden spärras kortet när angivet belopp/antal köp uppnås. Detta minimerar risken för otillåtna köp med det stulna kortet.

Du kan själv välja att komplettera ditt företagskort med en inköpsprofil. Nedan inköpsprofil gäller per företagskort och inte för företagets totala konsumtion. OKQ8 ansvarar endast för tillämpning av inköpskontroll inom OKQ8-koncernen.

Här nedan ser du vilka som du kan välja bland:


 Inköpskontrollnummer Antal köp/dag Belopp/köp Belopp/dag Belopp/vecka Belopp/mån
206 10 2000 2000 12000 48000
212 10 6000 6000 6000 6000
219 10 10000 10000 75000 200000
222 5 4000 4000 20000 80000
226 10 10000 10000 10000 10000
227 10 15000 15000 15000 15000
292 30 5000 5000 10000 10000
293 30 7000 7000 20000 20000
294 30 10000 10000 30000 30000
295 30 15000 15000 50000 50000

Koppla på inköpskontroll

Här nedan kan du fylla i vårt formulär och anger vilken inköpsprofil du vill använda. Detta skickas sedan vidare till vår Kundservice.