IDS - International Diesel Service

IDS är OKQ8s skräddarsydda servicekoncept för den tunga yrkestrafiken i Sverige och Europa.

IDS finns representerade i 21 länder, med 40 dieselanläggningar i Sverige och drygt 600 anläggningar i Europa. Samtliga anläggningar är dygnet-runt öppna automatstationer med höghastighetspumpar, väl tilltagna svängutrymmen, hög frigång och rejäla in- och utfarter.

Att du kan tanka diesel med ditt IDS-kort, ja det hörs ju på namnet, International Diesel Service.

Du är välkommen att besöka IDS egen hemsida för mer information om vad vi kan erbjuda dig som jobbar med den tunga yrkestrafiken.