John Eggens Åkeri AB ställer in siktet på hållbara transporter

"För att vi ska klara vår hållbarhetsresa är det viktigt för oss att våra leverantörer erbjuder oss de mest klimatsmarta produkterna som finns på marknaden"Petter Eggen, VD John Eggens Åkeri AB

 

Sedan 2020 har Eggens ett samarbete med OKQ8 som de köper all bulkleverans av. Åkeriets chaufförer tankar i så stor utsträckning som möjligt på IDS-stationer, som är OKQ8:s tanknätverk för den tunga yrkestrafiken. Från och med slutet av 2021 kommer det finnas 65 IDS-stationer i landet.

Kundernas förstahandsval

Viljan att utvecklas, skapa kundnöjdhet och ständigt vara kundernas förstahandsalternativ är Petter Eggens drivkraft. Hållbarhet har blivit en allt större fråga för Petter och Eggens.  

– För att vi ska klara vår hållbarhetsresa är det viktigt för oss att våra leverantörer erbjuder oss de mest klimatsmarta produkterna som finns på marknaden. Det är också av stor vikt att vi vid övergången till fossilfritt bränsle kan välja att antingen tanka diesel eller HVO100 i OKQ8:s nätverk. Att tillgången finns för oss hela tiden, fortsätter Petter Eggen. 

I sin roll som ledare jobbar han aktivt med att få med hela företaget på företagets gemensamma hållbarhetsresa, något som han ser som en av de viktigaste faktorerna för att nå framgång i framtiden. 

– Jag uppfattar mig som energisk, jag brinner för att lyfta människor i min närhet och att utveckla företaget tillsammans med min personal. 

Samtidigt som han anser att branschen vill ställa om snabbt tycker han att tillgången på hållbara drivmedel, nya klimatsmarta fordon och ny teknik är ett större problem i dag än viljan hos branschen att ställa om. 

Aktivt miljöval

Han påpekar också att förutsättningen för att lyckas med en omställning är att få kunderna att göra ett aktivt val och betala mer för hållbara transporter. Petter Eggens menar att miljöaspekten är en viktig parameter bland flera andra för att transportföretag och deras uppdragsgivare ska vara framgångsrika i framtiden.

– Men det räcker inte att vi som enskilda näringsidkare gör kloka miljöval, utan vi måste ha en övergripande långsiktighet där riksdag och regering bestämmer en plan så alla vet vart vi ska och hur vi ska göra det. Därigenom kan vi fatta långsiktiga beslut för att kunna välja rätt väg in i framtiden. Vi sitter i samma båt allihopa. Hela branschen står inför en stor hållbarhetsresa och vi är bara i början av den resan just nu.  

Nära till närmaste IDS-station

Det finns andra orsaker till att Eggens valt att samarbeta med OKQ8. Placeringen av IDS-mackarna, längst med de stora huvudlederna, är viktig ur ett smidighetsperspektiv. 

– Tid är pengar. Därför är det en förutsättning för oss att vi har nära till tankstationerna. Det är också viktigt för oss att OKQ8 har en hög säkerhet så vi kan tanka skimningsfritt. 

I framtiden tror Petter Eggen att det kommer finnas flera olika typer av drivmedel, anpassade efter vilken verksamhetsgren i branschen man har. Några drivmedel han tror kommer att vara tillgängliga är: vätgas, biogas, syntetisk diesel och el.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta John Eggens Åkeri AB

Eggens Åkeri startades 1952 av John Eggen. Företaget erbjuder transport- och logistiktjänster över hela Sverige. Med Skaraborg som utgångspunkt. Företaget har cirka 85 lastbilar inom distribution, fjärr, bulk, spannmål och kran. Transportfirman förbrukar omkring 4 500 kubikmeter drivmedel varje år och jobbar aktivt med drivmedelsinköp för en omställning till hållbara transporter.  

 

"Hela branschen står inför en stor hållbarhetsresa och vi är bara i början av den resan just nu"

Se filmen med John Eggens Åkeri