Priser

Listpriser på bensin, diesel, villolja och övriga produkter.

Drivmedel  Företagspris  Senaste ändring  Gäller fr.om
OKQ8 GoEasy 95 (Blyfri 95) 15,63 kr  - 15 öre    2019-11-11
OKQ8 GoEasy 98 (Blyfri 98) 16,53 kr  - 15 öre

   2019-11-11

OKQ8 GoEasy Diesel

16,43 kr

 + 15 öre
   2019-11-12

Diesel Bio HVO *

17,46 kr

 + 15 öre
   2019-11-12
OKQ8 GoEasy Diesel Extra 17,02 kr  + 15 öre
   2019-11-12
Etanol E85 12,74 kr  + 66 öre    2019-11-01
ED95 11,79 kr

 

   2016-06-01
Biogas Bas Sthlm & Uppsala län
19,19 kr/kg  + 10 öre    2019-10-30
Biogas Bas Övriga Landet 19,59 kr/kg  + 15 öre    2019-10-30
Biogas 100 Sthlm & Uppsala län
19,44 kr/kg  + 10 öre    2019-10-30
Biogas 100 Övriga Landet
19,84 kr/kg  + 15 öre    2019-10-30
Alkylatbensin 2T  23,28 kr   - 11 öre    2019-07-01
Alkylatbensin 4T  22,43 kr   - 11 öre    2019-07-01
AdBlue 6,95 kr / liter      2017-05-19

 

Ovan priser gäller för tankning på OKQ8, Tanka och E:ON och är inkl. moms. 

Observera att Diesel Bio HVO endast ska användas då fordonstillverkaren godkänt användning av 100% HVO.

Till drivmedelspriser privat 

 

Justering av Energiskatt på drivmedel 2019-07-01 gör att OKQ8 justerar rekommenderade pumppriser enligt följande:

GoEasy Bensin -16 öre per liter inkl. moms

GoEasy Diesel -11 öre per liter inkl. moms

Etanol E85 -2 öre per liter inkl. moms

 

Titta inte på prisskyltarna på stationen

För dig som är företagskund gäller priserna här i tabellen. Det pris som skyltas på stationerna och vid pumparna är priset för våra privatkunder. Undantag är Fordonsgas där skyltat pumppris gäller. Om du har frågor om aktuella företagspriser kan du alltid fråga personalen på stationen.


Samma pris från norr till söder

Oavsett om du tankar i Pajala eller Nässjö, på bemannad eller obemannad station får du samma pris. Undantag Fordonsgas. Allt för att minska regionala skillnader och underlätta prisjämförelser. 

Priser gäller endast för tankningar på IDS Truckdieselstationer i Sverige, zon 0.

Senast uppdaterad 2019-11-11

Produkt  Pris

inkl. moms 
Pris

exkl. moms 
Diesel 

16,45 kr

 13,16 kr
Diesel Bio HVO 17,31 kr  13,85 kr
AdBlue    6,95 kr     5,56 kr 
Basprislista nummer 126, giltig från och med 2019-11-12

Basprislista

 Produkt  Pris kr/m3
OKQ8 GoEasy Bensin 95

12 569

OKQ8 GoEasy Bensin 98

13 314

OKQ8 Etanol E85 10 093
OKQ8 GoEasy Diesel Bio 13 280
OKQ8 RME 11 300
OKQ8 RME Eldningsolja OF 15 303
OKQ8 Eldningsolja 1-Miljö 11 739
OKQ8 Eldningsolja 1-E10 11 375
OKQ8 Eldningsolja 1-E32 Utomhuslagring 11 635


Leveranstillägg för fyllning i cistern är 400 kronor/leverans under 1 500 liter. Ortstillägg enligt gällande ortstilläggslista tillkommer.

Moms tillkommer med 25% på ovanstående priser samt på priserna i ortstilläggslistan.