Priser

Listpriser på bensin, diesel, villaolja och övriga produkter.

Drivmedel  Företagspris  Senaste ändring  Gäller fr.om
OKQ8 GoEasy 95 (Blyfri 95) 14,59 kr  - 10 öre

   2021-01-25

OKQ8 GoEasy 98 (Blyfri 98) 15,49 kr  - 10 öre

   2021-01-25

OKQ8 GoEasy Diesel

15,22 kr

 - 10 öre
   2021-01-25

OKQ8 GoEasy Diesel Extra

15,91 kr

 + 15 öre
   2021-01-13

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

16,41 kr  - 10 öre
   2021-01-25
Etanol E85 11,18 kr  - 10 öre
   2021-01-25
ED95 11,79 kr

 

   2016-06-01
Biogas Bas Sthlm & Uppsala län
17,59 kr/kg  +15 öre    2021-01-25
Biogas Bas Övriga Landet 18,74 kr/kg  +15 öre    2021-01-25
Biogas 100 Sthlm & Uppsala län
17,84 kr/kg  +15 öre    2021-01-25
Biogas 100 Övriga Landet
18,99 kr/kg  +15 öre    2021-01-25
Alkylatbensin 2T  23,37 kr   +  4 öre    2021-01-01
Alkylatbensin 4T  22,52 kr   +  4 öre    2021-01-01
AdBlue 6,95 kr / liter      2017-05-19

 

Ovan priser gäller för tankning på OKQ8, Tanka och E:ON och är inkl. moms. 

Observera att Diesel Bio HVO endast ska användas då fordonstillverkaren godkänt användning av 100% HVO.

Till drivmedelspriser privat 

 

Titta inte på prisskyltarna på stationen

För dig som är företagskund gäller priserna här i tabellen. Det pris som skyltas på stationerna och vid pumparna är priset för våra privatkunder. Undantag är Fordonsgas där skyltat pumppris gäller. Om du har frågor om aktuella företagspriser kan du alltid fråga personalen på stationen.


Samma pris från norr till söder

Oavsett om du tankar i Pajala eller Nässjö, på bemannad eller obemannad station får du samma pris. Undantag Fordonsgas. Allt för att minska regionala skillnader och underlätta prisjämförelser. 

Priser gäller endast för tankningar på IDS Truckdieselstationer i Sverige, zon 0.

Senast uppdaterad 2021-01-25

Produkt  Pris

inkl. moms 
Pris

exkl. moms 
Diesel 

15,37 kr

 12,30 kr

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

16,57 kr

 13,26 kr
AdBlue    6,95 kr     5,56 kr 
Basprislista nummer 6, giltig från och med 2021-01-25

Basprislista

 Produkt  Pris kr/m3
OKQ8 GoEasy Bensin 95

11 689

OKQ8 GoEasy Bensin 98

12 434

OKQ8 Etanol E85

 8 827

OKQ8 GoEasy Diesel Bio + 12 280
OKQ8 RME 11 065
OKQ8 RME Eldningsolja OF 15 169
OKQ8 Eldningsolja 1-Miljö 10 735
OKQ8 Eldningsolja 1-E10 10 371
OKQ8 Eldningsolja 1-E32 Utomhuslagring 10 631


Leveranstillägg för fyllning i cistern är 400 kronor/leverans under 1 500 liter respektive 800 kronor/leverans under 1 000 liter (priser exkl. moms). Ortstillägg enligt gällande ortstilläggslista tillkommer.

Moms tillkommer med 25% på ovanstående priser samt på priserna i ortstilläggslistan.