Priser

Listpriser på bensin, diesel, villolja och övriga produkter.

Drivmedel  Företagspris  Senaste ändring  Gäller fr.om
OKQ8 GoEasy 95 (Blyfri 95) 16,18 kr  +20 öre    2020-01-16
OKQ8 GoEasy 98 (Blyfri 98) 17,08 kr  +20 öre

   2020-01-16

OKQ8 GoEasy Diesel

16,73 kr

 -10 öre
   2020-01-17

Diesel Bio HVO *

17,41 kr

 -10 öre
   2020-01-17
OKQ8 GoEasy Diesel Extra 17,32 kr  -10 öre
   2020-01-17
Etanol E85 13,18 kr  -15 öre
   2020-01-14
ED95 11,79 kr

 

   2016-06-01
Biogas Bas Sthlm & Uppsala län
19,59 kr/kg  + 40 öre    2020-01-08
Biogas Bas Övriga Landet 19,99 kr/kg  + 40 öre    2020-01-08
Biogas 100 Sthlm & Uppsala län
19,84 kr/kg  + 40 öre    2020-01-08
Biogas 100 Övriga Landet
20,24 kr/kg  + 40 öre    2020-01-08
Alkylatbensin 2T  23,33 kr   +  5 öre    2020-01-01
Alkylatbensin 4T  22,48 kr   +  5 öre    2020-01-01
AdBlue 6,95 kr / liter      2017-05-19

 

Ovan priser gäller för tankning på OKQ8, Tanka och E:ON och är inkl. moms. 

Observera att Diesel Bio HVO endast ska användas då fordonstillverkaren godkänt användning av 100% HVO.

Till drivmedelspriser privat 

 

Titta inte på prisskyltarna på stationen

För dig som är företagskund gäller priserna här i tabellen. Det pris som skyltas på stationerna och vid pumparna är priset för våra privatkunder. Undantag är Fordonsgas där skyltat pumppris gäller. Om du har frågor om aktuella företagspriser kan du alltid fråga personalen på stationen.


Samma pris från norr till söder

Oavsett om du tankar i Pajala eller Nässjö, på bemannad eller obemannad station får du samma pris. Undantag Fordonsgas. Allt för att minska regionala skillnader och underlätta prisjämförelser. 

Priser gäller endast för tankningar på IDS Truckdieselstationer i Sverige, zon 0.

Senast uppdaterad 2020-01-13

Produkt  Pris

inkl. moms 
Pris

exkl. moms 
Diesel 

17,11 kr

 13,69 kr
Diesel Bio HVO 17,65 kr  14,12 kr
AdBlue    6,95 kr     5,56 kr 
Basprislista nummer 9, giltig från och med 2020-01-17

Basprislista

 Produkt  Pris kr/m3
OKQ8 GoEasy Bensin 95

13 009

OKQ8 GoEasy Bensin 98

13 754

OKQ8 Etanol E85 10 443
OKQ8 GoEasy Diesel Bio 13 520
OKQ8 RME 11 823
OKQ8 RME Eldningsolja OF 15 899
OKQ8 Eldningsolja 1-Miljö 11 975
OKQ8 Eldningsolja 1-E10 11 611
OKQ8 Eldningsolja 1-E32 Utomhuslagring 11 871


Leveranstillägg för fyllning i cistern är 400 kronor/leverans under 1 500 liter. Ortstillägg enligt gällande ortstilläggslista tillkommer.

Moms tillkommer med 25% på ovanstående priser samt på priserna i ortstilläggslistan.