Så håller ni företagets klimatmål intakta – trots sänkt reduktionsplikt

Från årsskiftet 23/24 kommer den svenska reduktionsplikten att sänkas och ligga på endast 6 procent. Det är något som kan göra det svårare för företag att nå sina ambitiösa klimatmål.


Från en planerad reduktion på 19 procent för bensin och 50 procent för diesel år 2026 är riktlinjerna nu endast 6 procents reduktionsplikt de kommande åren. Trots de nya reglerna väljer många företag ändå att följa sina långsiktiga klimatmål. På OKQ8 vill vi därför hjälpa våra kunder med kalkylerna för att göra det möjligt. Med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) kan företag sänka sina CO2-utsläpp med upp till 90 procent från första tankningen, ett effektivt sätt att leva upp till ambitiösa klimatmål. 

Sedan reduktionsplikten trädde i kraft 2018 har den varit en av nycklarna för de företag som vill minska sina utsläpp och dra sitt strå till stacken i kampen mot klimatförändringarna. Många bolag har ritat upp ambitiösa mål i linje med FN:s agenda 2030, och planen var att den svenska reduktionsplikten då skulle ha höjts från dagens 7,8 procent i bensin och 30,5 procent i diesel – till hela 28 procent i bensin och 66 procent i diesel. Därför erbjuder vi stöd till de kunder som vill fortsätta leva upp till den gamla reduktionsplikten, trots de nya riktlinjerna. Genom att tanka bränslet Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) som minskar CO2-utsläppen med upp till 90 procent, är det möjligt att rulla mot 2030 med en intakt plan för klimatomställningen.

  

 

- Kännedomen om HVO100 blir allt bättre och vi har flera kunder som kör på det till 100 procent. Att gå över helt till HVO100 ger en väldigt bra klimateffekt”, säger Andreas Corneliusson.

Som kund hos oss får ni en aktiv partner som analyserar era utsläpp och erbjuder en helhetslösning för att hjälpa er med den hållbara omställningen.

- Vi hjälper våra kunder att hitta en mix som passar dem. Några vill trappa upp reduktionsplikten enligt ursprunglig plan, andra väljer kanske en annan väg.

Tillsammans med OKQ8 kan ni hitta rätt modell för just er fordonspark. Så här går det till:

Scenario 1 - företaget med tjänstebilar

Ni har 30 dieselbilar som körs 3000 mil vardera varje år. På grund av den förändrade reduktionsplikten kommer era utsläpp att öka med 37 procent. Men genom att tanka 29% Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) under 2024 – 13 500 liter av 46 800 liter – kan ni ligga kvar på samma utsläppsnivåer som tidigare år. Det motsvarar att tanka 9 bilar av 30 med HVO100. För att minska utsläppen med 4 procent till kan ni ersätta ytterligare 1500 liter diesel med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100), vilket motsvarar en extra bil.


Scenario 2 - ett distributionsbolag med 20 transportbilar

Ni har 10 stycken 3,5 tons distributionsbilar som vardera kör 150 kilometer om dagen, samt 10 stycken 16 tons lastbilar som kör 350 kilometer om dagen. Utan åtgärd kommer era utsläpp att öka med 37 procent under 2024, men genom att tanka 151 000 liter Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) förblir era utsläpp oförändrade. Det motsvarar 3 distributionsbilar och 3 lastbilar. Genom att tanka ytterligare 16 500 liter Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) under året sänker ni utsläppen med 4 procent till, vilket motsvarar en distributionsbil.


Scenario 3 - ett storförbrukande bygg- och anläggningsbolag

Ni får årligen 300 000 liter diesel levererade i tankar till era arbetsplatser. Under 2024 kommer era utsläpp att öka med 37 procent – men genom att ersätta 86 500 liter diesel med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) förblir utsläppen oförändrade. Om ni sedan byter ut ytterligare 9500 liter diesel mot Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) sänker ni utsläppen med 4 procent till.


Låter det krångligt?

Titta gärna på vårt webinar för mer information. Du som kund hos oss kan också få hjälp med er kalkyl där vi räknar på varje tänkbart scenario kring era klimatmål och hur ni ska uppnå dem.