Automatleverans

Med våra automatleveranser blir din vardag enklare samtidigt som du sparar både tid och pengar. Vi sköter dina leveranser av smörjmedel och du kan koncentrera dig på din verksamhet.

 

Alltid tillgång till de smörjmedel du behöver

Anslut dig till vårt system med automatisk nivåavläsning av din cistern, så kallad pejl. Nivån i smörjmedelstanken läses av automatiskt med hjälp av ett sensorsystem. Vi håller koll på ditt cisternlager och hjälper dig att undvika onödiga driftstopp genom automatiska leveranser. 

 

Enkelt och smidigt

När nivån i din cistern har nått överenskommen påfyllningsnivå levererar vi direkt till dig - utan att du behöver göra någon beställning. Allt sker automatiskt och du behöver aldrig oroa dig för att din cistern är tom. På så sätt har du alltid tillgång till de smörjmedel du behöver. 

Pejl minskar även risken för dyra akutleveranser eller kostsamma returer. 

Kontakta kundservice via e-post eller ring 020-88 88 00 för mer information och hur du går tillväga för att ansluta dig till pejl.