Smörjmedel i bulk

Vi kan leverera de vanligaste smörjmedlen i bulk och levererar det direkt till din cistern. Du beställer och vi sköter transporten. Enkelt och bekymmersfritt för dig. 

Gör det enkelt för dig

Förbrukar du en större mängd smörjmedel är bulkleveranser rätt val för dig. Du behöver inte själv ombesörja transporten av smörjmedel. Istället åker vi direkt ut till din anläggning och fyller på din cistern/tank. Oavsett var i landet du har din verksamhet distribuerar vi de vanligaste smörjmedelsprodukterna och önskad mängd till din cistern.

Det gör att du slipper hantera och förvara produkter samt tomemballage. Med bulkleveranser blir det enkelt för dig. Oavsett om du jobbar inom lantbruk, skogsbruk, entreprenad eller marin har vi produkterna för din verksamhet och kan leverera dit det passar dig. 

Vi levererar normalt inom tio arbetsdagar från det att du lägger din order/beställning. Kontakta Kundtjänst på smorjmedel@okq8.se eller på tfn 020-88 88 00.

Transportkostnaden för din bulkleverans baseras på volym och region/ort. Du kan ladda ner Allmänna leveransvillkor här (pdf)

 


 

Är du även intresserad av drivmedel i bulk? 

Beställ on-line här