Spillolja

Tillsammans med vår samarbetspartner Ragn-Sells hjälper vi dig att ta hand om din spillolja. Tryggt, enkelt och klimatklokt.

Ta hand om spilloljan

Även de bästa oljorna måste någon gång bytas ut. Att bli kvitt sin spillolja ska vara enkelt, kostnadseffektivt och säkert för miljö och hälsa.

Genom vårt samarbete med Ragn-Sells kan vi hjälpa dig att få fram den uppsamlingslösning som passar dig bäst och som uppfyller lagstiftningens krav. Ragn-Sells tar tillvara en stor del av spilloljan och regenererar den på ett miljöriktigt sätt till ny basolja vilket minskar koldioxidutsläppen markant.

Rapportering enligt miljökraven

Förutom omhändertagande av spillolja, kan du få hjälp med att ditt miljöfarliga avfall får rätt klassificering, emballering och märkning och även rapporteras in till Naturvårdsverket enligt de miljökrav som trädde ikraft i november 2020.

Vem och hur?

Du som köper smörjmedel av oss eller från någon av våra återförsäljare enkelt ansluta dig till vårt samarbetsavtal och få förmånliga priser på omhändertagande av spillolja/oljefilter. Fyll i formuläret så blir du ansluten till avtalet och prislistan. 

Frågor?

Vill du veta mer kontakta din lokala säljkontakt, skicka e-post till kundtjänst  eller ring 0771-88 88 88 Läs mer på Ragn-Sells hemsida

Spårbarhet farligt avfall

Återvinning av spillolja