Unika emballage

Hur våra produkter förpackas har alltid varit viktigt för oss på OKQ8. Genom historien har vi därför drivit utvecklingen av många egna lösningar. 

Idag erbjuder vi flera av våra produkter i unikt framtagna emballage – bland annat vår 20-litersdunk, våra fettpatroner och vår praktiska dunk för spolarvätska. Utvecklingen inom emballage och förpackningar går ständigt framåt. 

Men precis som på många andra områden hanterar OKQ8 frågan med hela värdekedjan – och inte minst det praktiska användandet – i åtanke.

– Vi håller oss ajour och utvärderar ständigt nya förpackningslösningar. Ergonomiaspekten är otroligt viktig, den finns alltid med när vi pratar produkthantering och vidareutveckling av våra emballage, säger Georgi Viering, teknisk chef på OKQ8. 

 – En mindre mängd emballagematerial är såklart rent generellt att föredra – särskilt i termer av logistikoptimering, mindre miljöpåverkan och lägre kostnader – men vi försöker alltid tänka hela vägen när vi utvärderar nyheter och trender. I slutändan trumfar kvalitet och användarvänlighet det mesta, och rigorösa tester är en självklar del i vårt ständiga förbättringsarbete.  

 

Varför är emballage en viktig fråga för OKQ8?

 – För att det är en viktig fråga för våra kunder. Vi vill skapa mervärden och vara bäst på många olika plan, och utveckla våra produkter i en riktning som gynnar och uppskattas av våra kunder. Det gör även oss till vinnare i det långa loppet, konstaterar Georgi Viering.   

 

Lär känna våra förpackningar och emballage 

Dunk – 4 liter 

Vår fyralitersdunk för spolarvätska har en unik design som möjliggör kluckfri påfyllnad, med minimal risk för spill.  

Dunk – 20 liter 

Vår 20-litersdunk med hällpip, snedställt handtag och urgröpning i botten är en optimerad emballagelösning sett till ergonomi och användarvänlighet. Hällpipen bidrar till enkel, kluckfri påfyllnad med låg risk för spill. Det snedställda handtaget underlättar för den som bär, lyfter eller hanterar dunken – precis som urgröpningen undertill. På begäran från våra kunder har öppningshålet dessutom gjorts något större, jämfört med tidigare, med bättre påfyllningsflöde som följd.   

Fettpatron

I ett tätt samarbete med leverantören av fettpatron tog vi fram ett bottenlock med skruvbotten, en praktisk universalfunktion som gör att patronerna kan användas i fler än en fettspruta. Screentryckt information, i stället för en traditionell etikett, bidrar till att fettpatronen är enkel att hålla ren. Transparant patron för att kunden skall se kvarvarande mängd fett är ytterligare en sak som skall göra våra produkter mer lättanvända.