Energilagring

Tillsammans med SunDay erbjuder vi dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening skalbara och framtidssäkra lösningar inom energilagring.

Skalbara lösningar inom energilagring

Solens energi är en av de viktigaste energikällorna vi har idag och i framtiden. Genom att installera en egen solenergianläggning bidrar du till en minskad klimatpåverkan. Spara din egenproducerade överskottsel från dina solpaneler och använd den när du vill. Med våra solcellsbatterier kan du använda mer av din egenproducerade el och få kontroll vid stigande elpriser.

Vi tillhandahåller anpassningsbara solenergilösningar för fastigheter i alla storlekar oavsett taktyp. Projektering sker i enlighet med gällande regler och lagar, med certifierade installatörer som utför installationen. Våra komponenter är tillverkade och beräknade efter nordiska förutsättningar. 

Med ett eget / lokalt energilager får du:

  • Ökad egenanvändning av producerad solenergi
  • Energilagring för balansering av effektbehov och besparingar inom nätabonnemangskostnader
  • Möjlighet till inkomster genom frekvensreglerings- och effektmarknader
  • Framtida möjligheter för reservkraft vid strömavbrott
  • Säkra och modulära batterier för ökad trygghet och flexibilitet