Solpaneler

Genom vårt varumärke SunDay kan vi erbjuda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar skalbara och framtidssäkra solenergilösningar.

Skalbara lösningar inom solenergi

Solens energi är en av de viktigaste energikällorna idag och i framtiden. Genom att installera en egen solenergianläggning bidrar du till en minskad klimatpåverkan. Med solpaneler sänks dina elkostnader samtidigt som du bidrar till att öka mängden förnybar energi. När anläggningen producerar mer el än vad fastigheten förbrukar säljs överproduktionen tillbaka till det allmänna elnätet. Genom vår solcellslösning får du ett kraftfullt och smidigt system. 

Vi tillhandahåller anpassningsbara solenergilösningar för fastigheter i alla storlekar oavsett taktyp. Projektering sker i enlighet med gällande regler och lagar, med certifierade installatörer som utför installationen. Våra komponenter är tillverkade och beräknade efter nordiska förutsättningar. 

Med oss får du:

  • Solcellslösningar för alla typer av fastigheter
  • Möjlighet att expandera solcellsanläggning i takt med ökat energibehov
  • Möjlighet för anslutning av energilagring
  • Service och support