Låt oss betala självrisken!

Med vår tilläggsförsäkring OKQ8 BackUp slipper du självrisken och skyddar dig mot oförutsedda utgifter. Försäkringen fungerar som ett komplement till din bilförsäkring och täcker den kostnad som du själv betalar i samband med en skada eller olycka i trafiken.

Självriskersättning

Du kan få självriskersättning på upp till 3 000 kronor per skadetillfälle och för varje moment i försäkringen max två gånger per år. Försäkringen täcker bland annat självrisken vid:

  • Bärgning
  • Plåtskador
  • Feltankning
  • Stöld
  • Hyrbil vid driftstopp
  • Motorskada

Pris: Från 75 kr per månad

Betalning sker enkelt via betal- eller kreditkort och försäkringen har ingen bindningstid. 

Vagnskada

Gäller bilens kaross och täcker plåtskador och skador på lacken som uppstår vid exempelvis kollision, dikeskörning eller parkeringsskador.


Glasskada

Gäller vid stenskott eller om bilens glasrutor spräcks eller krossas.


Hyrbil eller avbrottsersättning

Om din bil inte kunnat användas på grund av ett plötsligt och oförutsett driftstopp eller stöld får du ersättning för hyrbil den tid fordonet repareras på verkstad eller är borta.


Feltankning

Vid tankning av fel drivmedel ersätter vi kostnaden för bärgning till närmaste lämpliga verkstad samt tömning och rengöring av tanken. Du kan få en ersättning på upp till 3 000 kronor.


Räddning eller bärgning

Förare och passagerare får hjälp med vidare transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen. Om kostnaden för räddning eller bärgning skulle understiga den självrisk du ska betala till ditt försäkringsbolag ersätter vi istället den faktiska kostnaden, dock högst 3 000 kronor.

Stöld

Gäller om någon stjäl något från din bil eller om hela bilen blir stulen. Försäkringen gäller även vid inbrotts- och stöldförsök.


Trafikskador

Gäller för alla typer av skador som sker i trafiken.


Motor- eller elektronikskada

Gäller vid fel på elektroniken eller motorhaveri.


Brand

Gäller för skador på grund av brand, blixtnedslag eller explosion.


Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottsmål.


Vanliga frågor om OKQ8 BackUp

Behöver du hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har öppet: Måndag - Fredag 08.30 - 17.00

OKQ8 Kundservice

Funderingar eller frågor kring försäkringen?
Ring: 020-65 65 65
Du kan maila oss på okq8backup@okq8.se eller klicka på länken nedan.