BackUp Plus personbil och lätt lastbil

 

Nöjda kunder

Vi har hjälpt över 200 000 kunder att få pengar tillbaka på sina självrisker.

Ersättning inom en vecka

Så snart din skada är godkänd har du pengarna på ditt konto inom en vecka.

Ingen bindningstid

Vår tilläggsförsäkring har varken bindningstid eller uppsägningstid.

Det här omfattas av försäkringen

OKQ8 BackUp täcker de flesta skadehändelser som kan uppstå när du är ute på vägarna och du kan få självriskersättning på upp till 3 000 kr. Här får du en kortare beskrivning av skademomenten. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du längre ner på sidan.

Självriskersättning

Vid glasskada

Gäller vid stenskott eller om bilens glasrutor spräcks eller krossas.


Vid vagnskada

Gäller bilens kaross och täcker plåtskador och skador på lacken som uppstår vid exempelvis kollision, dikeskörning eller parkeringsskador. För dig med OKQ8 Bilförsäkring ersätts självrisk upp till 4 000 kronor.


Vid räddning eller bärgning

Förare och passagerare får hjälp med vidare transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen. Om kostnaden för räddning eller bärgning skulle understiga den självrisk du ska betala till ditt försäkringsbolag ersätter vi istället den faktiska kostnaden, dock högst 3 000 kronor.


Vid motor- eller elektronikskada

Gäller vid fel på elektroniken eller motorhaveri.

 

Vid trafikskador

Gäller för alla typer av skador som sker i trafiken.


Assistans vid driftstopp

Assistansdelen i försäkringen ger rätt till hjälp vid driftstopp orsakat av olycka, tekniskt fel, bränslebrist, punktering och förlust eller inlåsning av nyckel. Du får hjälp på plats vid punktering, strömlöst batteri, drivmedelsbrist eller tankning av felaktigt bränsle samt vid lås- eller nyckelrelaterade fel. Får du stopp på vägen ringer du SOS International på telefonnummer: +46 8 517 928 67 och får hjälp på plats. Assistans ingår för fordon som är max 10 år gamla, upptill 15 000 mil.


Fortsatt färd

Om fordonet inte kunnat repareras på plats och bärgning skett till verkstad, gäller att vid reparation som tar mer än 4 timmar får du och dina passagerare välja ett (1) av alternativen.

Transport till hemorten eller till resmålet Försäkringen ersätter kostnader för tåg-, buss- eller flygbiljett, till ett värde av max 3 000 SEK per skadetillfälle, för transport till hemorten eller för att fortsätta till resmålet. Transport skall ske med billigaste färdmedel.

Hotellinkvartering
Under reparationstiden erbjuds hotellinkvartering på plats för förare och passagerare upp till 2 nätter till ett värde av max 1 500 SEK per dygn. Försäkringen ger ersättning med max 3 000 SEK per skadetillfälle.

Hyrbil
Hyrbilsersättning lämnas från och med den dag driftstoppet inträffade och under sammanlagt högst 2 dagar. Vi ersätter kostnaderna för dygns- och kilometerkostnaden för hyra av fordon med upptill max 1 500 SEK per dygn. Fordonet skall i första hand hyras hos OKQ8 och får vara utrymmesmässigt högst i samma storleksklass som det försäkrade fordonet. Försäkringen ger ersättning med max 3 000 SEK per skadetillfälle.


Vid stöld

Gäller om någon stjäl något från din bil eller om hela bilen blir stulen. Försäkringen gäller även vid inbrotts- och stöldförsök.


Vid brand

Gäller för skador på grund av brand, blixtnedslag eller explosion.


Vid rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottsmål.

Skadeersättning

Hyrbil eller avbrottsersättning

Om du har råkat ut för en skada som är ersättningsbar av ditt ordinarie försäkringsbolag har du möjlighet att få hyrbil eller avbrottsersättning.
Väljer du att hyra denna på OKQ8 så behöver du inte ligga ute med pengar, samt att du får skadekostnadseliminering värd 170 kr per dygn under hyrperioden utan extra kostnad. För dig som har BackUp Plus och det rör sig om assistans och hyrbil vid kortare driftstopp, kontakta SOS International på telefonnummer: +46 8 517 928 67 .


Vid feltankning

Vid tankning av fel drivmedel ersätter vi kostnaden för bärgning till närmaste lämpliga verkstad samt tömning och rengöring av tanken. Du kan få en ersättning på upp till 3 000 kronor.


Ersättning vid punktering

Gäller vid punktering av däck. Du får ersättning för den faktiska kostnaden för reparation av skadat däck upp till 3 000 kronor. Om däcket inte kan repareras lämnar försäkringen istället ersättning med samma belopp för köp av nytt däck.


Nyckelförlust

Vid förlust av nyckel får du ersättning upp till 3 000 kronor för en ny nyckel samt för nödvändig omkodning eller avkodning.


Pris: 125 kr per månad

Betalning görs enkelt via autogiro. Försäkringen har ingen bindningstid.

Så här gör du när det skett en skada

Funderingar eller frågor kring försäkringen? Ring vår kundservice på tel 020-65 65 65. 

1. Anmäl skadan

Skador ska alltid anmälas först till det försäkringsbolag där du har din bil försäkrad. Först när skadehanteringen är klar där och du har fått information om din självrisk är det dags att kontakta oss.

2. Skicka in din anmälan

När självrisken är konstaterad hos ditt bilförsäkringsbolag skickar du in underlaget till oss som finns här. När skadehanteringen är klar informeras du om detta via e-post.

3. Utbetalning

Ersättning från BackUp försäkringen sker via en utbetalning till ditt bankkonto och pengarna är dig tillhanda inom en vecka. 

Anmäl skada

Anmäl en skada här 
OBS! Du behöver ha ett BankID. Om du inte har det kan du anmäla skada genom att ladda ner en pdf för skadeanmälan, fylla i och skicka in. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har öppet måndag - fredag 08:30 - 16:00

OKQ8 Kundservice

Funderingar eller frågor kring försäkringen?
Ring: 020-65 65 65
Du kan maila oss på okq8backup@okq8.se eller klicka på länken nedan.

Frågor och svar

Här kan du snabbt och enkelt hitta mer information.

FAQ