BackUp Plus personbil och lätt lastbil

 

Nöjda kunder

Hittills har vi hjälpt över 50 000 kunder att få pengar tillbaka med vår tilläggsförsäkring.

Ersättning inom en vecka

Så snart din skada är godkänd har du pengarna på ditt konto inom en vecka.

Ingen bindningstid

Vår tilläggsförsäkring har varken bindningstid eller uppsägningstid.

Det här ingår i försäkringen

OKQ8 BackUp Plus för personbil och lätt lastbil täcker de flesta skadehändelser som kan uppstå när du är ute på resa. Här får du en kortare beskrivning av skademomenten. I BackUp Plus ingår bland annat assistans. Fullständiga försäkringsvillkor hittar du längre ner på sidan, precis under prisinformation.


Självriskersättning

Du kan få självriskersättning på upp till 3 000 kronor per skadetillfälle.

Assistans vid driftstopp

Assistansdelen i försäkringen ger rätt till hjälp vid driftstopp orsakat av olycka, tekniskt fel, bränslebrist, punktering och förlust eller inlåsning av nyckel. Du får hjälp på plats vid punktering, strömlöst batteri, drivmedelsbrist eller tankning av felaktigt bränsle samt vid lås- eller nyckelrelaterade fel. Får du stopp på vägen ringer du Assistancekåren på telefonnummer: 0200 - 777 656 och får hjälp på plats. Assistans ingår för fordon som är max 10 år gamla, upptill 15 000 mil.


Fortsatt färd

Om fordonet inte kunnat repareras på plats och bärgning skett till verkstad, gäller att vid reparation som tar mer än 4 timmar får du och dina passagerare välja ett (1) av alternativen.

Transport till hemorten eller till resmålet Försäkringen ersätter kostnader för tåg-, buss- eller flygbiljett, till ett värde av max 3 000 SEK per skadetillfälle, för transport till hemorten eller för att fortsätta till resmålet. Transport skall ske med billigaste färdmedel.

Hotellinkvartering
Under reparationstiden erbjuds hotellinkvartering på plats för förare och passagerare upp till 2 nätter till ett värde av max 1 500 SEK per dygn. Försäkringen ger ersättning med max 3 000 SEK per skadetillfälle.

Hyrbil
Hyrbilsersättning lämnas från och med den dag driftstoppet inträffade och under sammanlagt högst 2 dagar. Vi ersätter kostnaderna för dygns- och kilometerkostnaden för hyra av fordon med upptill max 1 500 SEK per dygn. Fordonet skall i första hand hyras hos OKQ8 och får vara utrymmesmässigt högst i samma storleksklass som det försäkrade fordonet. Försäkringen ger ersättning med max 3 000 SEK per skadetillfälle.


Ersättning vid punktering

Gäller vid punktering av däck. Du får ersättning för den faktiska kostnaden för reparation av skadat däck upp till 3 000 kronor. Om däcket inte kan repareras lämnar försäkringen istället ersättning med samma belopp för köp av nytt däck.


Nyckelförlust

Vid förlust av nyckel får du ersättning upp till 3 000 kronor för en ny nyckel samt för nödvändig omkodning eller avkodning.


Vid vagnskada

Gäller bilens kaross och täcker plåtskador och skador på lacken som uppstår vid exempelvis kollision, dikeskörning eller parkeringsskador.

Vid glasskada

Gäller vid stenskott eller om bilens glasrutor spräcks eller krossas.


Hyrbil eller avbrottsersättning

Om din bil inte kunnat användas på grund av ett plötsligt och oförutsett driftstopp eller stöld får du ersättning för hyrbil den tid fordonet repareras på verkstad eller är borta.


Vid feltankning

Vid tankning av fel drivmedel ersätter vi kostnaden för bärgning till närmaste lämpliga verkstad samt tömning och rengöring av tanken. Du kan få en ersättning på upp till 3 000 kronor.


Vid räddning eller bärgning

Förare och passagerare får hjälp med vidare transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen. Om kostnaden för räddning eller bärgning skulle understiga den självrisk du ska betala till ditt försäkringsbolag ersätter vi istället den faktiska kostnaden, dock högst 3 000 kronor.


Vid stöld

Gäller om någon stjäl något från din bil eller om hela bilen blir stulen. Försäkringen gäller även vid inbrotts- och stöldförsök.


Vid trafikskador

Gäller för alla typer av skador som sker i trafiken.


Vid motor- eller elektronikskada

Gäller vid fel på elektroniken eller motorhaveri.


Vid brand

Gäller för skador på grund av brand, blixtnedslag eller explosion.


Vid rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottsmål.

Pris från 125 kr per månad

Betalning görs enkelt via autogiro. Försäkringen har ingen bindningstid.


Just nu uppdaterar vi våra system.
Vill du teckna vår tilläggsförsäkring BackUp, kontakta vår kundservice på 020-65 65 65.
Vi har öppet alla helgfria vardagar mellan 8:30-16:00.

Så här går det till

Funderingar eller frågor kring försäkringen? Ring vår kundservice på tel 020-65 65 65. 

Anmäl skadan

Skador ska alltid anmälas först till det försäkringsbolag där du har din bil försäkrad. Först när skadehanteringen är klar där och du har fått information om din självrisk är det dags att kontakta AIG.

Kontakta AIG

När självrisken är konstaterad hos ditt bilförsäkringsbolag ringer du AIG:s skadereglering på tel. 0200-87 65 65 eller fyller du i skadeblanketten och skickar in den till AIG. När skadehanteringen är klar informeras du om detta via e-post.

Utbetalning

Att få ersättning för självrisken sker via en utbetalning till ditt bankkonto och pengarna är dig tillhanda inom en vecka. 

125 kr/mån för dig som är OK-medlem


139 kr/mån för icke medlemmar


Ladda ner fullständiga försäkringsvillkor för OK-medlemmar ›

Ladda ner fullständiga försäkringsvillkor för icke medlemmar ›

Ladda ner faktablad ›

Ladda ner förköpsinformation ›


Just nu uppdaterar vi våra system.
Vill du teckna vår tilläggsförsäkring BackUp, kontakta vår kundservice på 020-65 65 65.
Vi har öppet alla helgfria vardagar mellan 8:30-16:00.

Anmäl skada

Om du har ny skada eller frågor kring ärendehantering, ring AIG Skadereglerare:
0200-87 65 65, mån-fre 9:00-17:00

Vill du veta mer?

Kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har öppet: Måndag - Fredag 08.30 - 17.00

OKQ8 Kundservice

Funderingar eller frågor kring försäkringen?
Ring: 020-65 65 65
Du kan maila oss på okq8backup@okq8.se eller klicka på länken nedan.

Frågor och svar

Här kan du snabbt och enkelt hitta mer information.

FAQ