Assistansförsäkring bil

Genom att kombinera OKQ8 Bilförsäkring med tilläggsförsäkringen BackUp Plus får du marknadens lägsta självrisk och assistans vid driftstopp.

Här har vi gjort en kort sammanfattning av vad våra olika typer av bilförsäkringar innehåller. För dig som väljer vår halvförsäkring eller helförsäkring kan vi erbjuda dig OKQ8 BackUp Plus, ett unikt komplement till din bilförsäkring.

OKQ8 BackUp Plus är ett tillägg till din ordinarie bilförsäkring, som täcker det mesta som kan hända längs vägen och kan ge dig upp till 3 000 kr i självriskersättning om olyckan skulle vara framme. Försäkringen täcker allt ifrån stöld och motorskador till nyckelförlust och feltankning. Dessutom ingår assistans vid driftstopp, ersättning vid punktering samt mycket annat. BackUp Plus kostar från 125 kr per månad och har ingen bindningstid. Du kan läsa mer om assistansdelen i försäkringen nedan.

Assistans vid driftstopp - OKQ8 BackUp Plus

Assistansdelen i OKQ8 BackUp Plus ger rätt till hjälp vid driftstopp orsakat av olycka, tekniskt fel, bränslebrist, punktering och förlust eller inlåsning av nyckel. Du får hjälp på plats vid punktering, strömlöst batteri, drivmedelsbrist eller tankning av felaktigt bränsle samt vid lås- eller nyckelrelaterade fel. Assistans ingår för fordon som är max tio år gamla, upptill 15 000 mil.

Fortsatt färd

Om fordonet inte kunnat repareras på plats och bärgning skett till verkstad, gäller att vid reparation som tar mer än fyra timmar får du och dina passagerare välja ett (1) av alternativen.

Transport till hemorten eller till resmålet
Försäkringen ersätter kostnader för tåg-, buss- eller flygbiljett, till ett värde av max 3 000 SEK per skadetillfälle, för transport till hemorten eller för att fortsätta till resmålet. Transport skall ske med billigaste färdmedel.

Hotellinkvartering
Under reparationstiden erbjuds hotellinkvartering på plats för förare och passagerare upp till 2 nätter till ett värde av max 1500 kr per dygn. Försäkringen ger ersättning med max 3000 kr per skadetillfälle.

Hyrbil
Hyrbilsersättning lämnas från och med den dag driftstoppet inträffade och under sammanlagt högst 2 dagar. Vi ersätter kostnaderna för dygns- och kilometerkostnaden för hyra av fordon med upptill max 1 500 kr per dygn. Fordonet skall i första hand hyras hos OKQ8 och får vara utrymmesmässigt högst i samma storleksklass som det försäkrade fordonet. Försäkringen ger ersättning med max 3 000 kr per skadetillfälle.

Ersättning vid punktering

Gäller vid punktering av däck. Du får ersättning för den faktiska kostnaden för reparation av skadat däck upp till 3000 kronor. Om däcket inte kan repareras lämnar försäkringen istället ersättning med samma belopp för köp av nytt däck.

Våra mer omfattande bilförsäkringar

Halvförsäkring bil

Ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen och innebär att du kan känna dig trygg på vägarna.

Helförsäkring

Om din bil är helförsäkrad har du möjlighet till ersättning för alla skador som kan drabba din bil. För dig som vill känna dig helt trygg.

Läs mer om fördelarna och jämför bilförsäkring.