Djurkollision försäkring

Vad gäller om man har krockat med ett djur och har fått skador på sin bil? 

Detta gäller vid viltolycka

Om du har krockat med ett djur och din bil har skadats är det vagnskadeförsäkringen i din bilförsäkring som ersätter reparation av skadorna. Det innebär alltså att din bil behöver vara helförsäkrad för att du ska kunna få ersättning. Notera dock att även vagnskademomentet i en bilförsäkring innefattar en självrisk som du behöver betala om en sådan här skada inträffat. Ett sätt att ta bort en del av eller till och med hela denna självrisk är att teckna en tilläggsförsäkring såsom OKQ8 BackUp Plus. Denna tilläggsförsäkring ersätter nämligen den här typen av självrisker, upp yill 3 000 kr. Om din bil är ny kan skador på bilen till följd av djurkollisioner täckas av bilens vagnskadegaranti. 

Kom också ihåg att det är viktigt att anmäla viltolyckor både till ditt bilförsäkringsbolag och till polisen. 

Viktigt att tänka på vid viltolycka

Om du råkat ut för en viltolycka är det viktigt att du vidtar korrekta åtgärder. Först och främst ska olyckan anmälas till polisen via 112 och platsen för olyckan ska också märkas ut på den sida av vägen där olyckan inträffat, gärna med varningstriangel. Inrapportering av viltolycka gäller för älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv lo, utter, örn och mufflonfår. Olyckor med ren behöver också inrapporteras till polisen, även om ren inte klassificeras som vilt. (Uppgifter hämtade från polisen.se)

Helförsäkring

Om du väljer helförsäkring kan du få ersättning för alla skador som kan inträffa på din bil och är därmed valet för dig som vill känna dig extra trygg i trafiken. Den stora skillnaden mellan halvförsäkring och helförsäkring är att den senare innefattar vagnskadeförsäkring.

Kunder som väljer helförsäkring får också möjlighet att teckna vår unika tilläggsförsäkring BackUp Plus, som täcker din självrisk i bilförsäkringen upp till 3 000 kr. Den innefattar också assistans- och hyrbilsförsäkring. BackUp Plus kostar från 125 kr per månad och har ingen bindningstid.

Innan du tecknar helförsäkring bör du kontrollera huruvida din bil redan har vagnskadegaranti, då den ger samma täckning som helförsäkringen gör.

Självriskersättning med OKQ8 BackUp Plus

Med vår unika tilläggsförsäkring BackUp Plus får du ett komplement till din ordinarie bilförsäkring. Den täcker det mesta som kan hända längs vägen och kan ge dig upp till 3 000 kr i självriskersättning om olyckan skulle vara framme. Försäkringen kostar från 125 kr per månad och har ingen bindningstid.

Halvförsäkring bil

Ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen och innebär att du kan känna dig trygg på vägarna.

Helförsäkring

Om din bil är helförsäkrad har du möjlighet till ersättning för alla skador som kan drabba din bil. För dig som vill känna dig helt trygg.

Vad är självrisk?

Här kan du läsa mer om självrisker och vad som kan vara värt att tänka på innan du skaffar eller byter bilförsäkring.