Jämför bilförsäkring

Valet av bilförsäkring ska göras med utgångspunkt i ens bil och hur man kör. Vi rekommenderar alltid att man gör en jämförelse av olika bilförsäkringar innan man tecknar en försäkring.

Har du frågor eller vill jämföra oss mot din bilförsäkring du har idag. Ring oss på 020-65 65 65.

Det kan vara klokt att göra en jämförelse av olika bilförsäkringar, vare sig det handlar om att man har köpt en ny bil eller om ens bilförsäkring ska förnyas. Innehållet i en bilförsäkring kan nämligen variera från bolag till bolag, både vad gäller premier och nivån på olika självrisker. Här kan du se en förteckning över vad våra olika bilförsäkringar innehåller. Kom ihåg att om du väljer halvförsäkring eller helförsäkring hos oss får du möjlighet att teckna den unika tilläggsförsäkringen OKQ8 BackUp Plus, som täcker din självrisk i bilförsäkringen upp till 3 000 kr. Den innefattar också assistans- och hyrbilsförsäkring. BackUp Plus kostar från 125 kr per månad och har ingen bindningstid.

Det här innebär respektive moment 

Vagnskada
Vagnskada ingår i helförsäkringen. Då får du ersättning för skador på din bil vid till exempel kollision, vältning, dikeskörning eller skadegörelse.

Allrisk
Är en så kallad drulleförsäkring. Den gäller om du får en plötslig och oförutsedd skada på inredningen i bilen och för stöld eller förlust av bilnyckel.

Maskinskada
Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada eller fel på vissa komponenter i bilen som motor, startmotor och styrelektronik.

Rättsskydd
Om du råkar i tvist kopplad till din försäkrade bil ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Kris
Råkar du ut för trafikolycka eller rån lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Räddning
Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig till verkstad eller hemort.

Glasruta
Har bilens glasrutor spräckts eller krossats så ersätter försäkringen det.

Stöld
Försäkringen gäller för skada på bilen genom stöld eller stöldförsök.

Brand
Försäkringen gäller för skada till följd av brand, blixtnedslag och explosion. Samt om kortslutning på elkablar ger följdskador.

Trafik
Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte sitter i bilen, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din bil.

Våra mer omfattande bilförsäkringar

Halvförsäkring bil

Ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen och innebär att du kan känna dig trygg på vägarna.

Helförsäkring

Om din bil är helförsäkrad har du möjlighet till ersättning för alla skador som kan drabba din bil. För dig som vill känna dig helt trygg.

Läs mer om fördelarna och jämför bilförsäkring.

Det gör en bilförsäkring billig

Det är inte bara premien som påverkar totalkostnaden.

Räkna ut pris

Se vad din bilförsäkring kommer att kosta.

Slipp självrisken med OKQ8 BackUp Plus

Om du väljer halv- eller helförsäkring kan du teckna vår unika tilläggsförsäkring BackUp Plus som ett komplement till din ordinarie bilförsäkring. Den täcker det mesta som kan hända längs vägen och kan ge dig upp till 3 000 kr i självriskersättning om olyckan skulle vara framme. Försäkringen kostar från 125 kr per månad och har ingen bindningstid.