Självriskreducering & självriskeliminering

Med vårt tillägg BackUp Plus kan du få upp till 3000 kronor i självriskersättning. Läs mer om självriskreducering här.

Att ha en bra bilförsäkring som ger skydd mot det mesta som kan inträffa längs vägarna är ett enkelt sätt att göra livet med bilen mer bekymmersfritt. Om olyckan mot all förmodan skulle vara framme kan försäkringen då hjälpa att täcka kostnaderna för eventuella reparationer eller dylikt. Dock är det vanligt att du som försäkringstagare får betala en självrisk för den uppkomna skadan. Självriskens belopp kan variera beroende på vad som inträffat.

Det finns ett enkelt sätt att även reducera, eller i många fall helt och hållet eliminera denna självrisk. Lösningen heter OKQ8 BackUp och är en tilläggsförsäkring till din bilförsäkring. Den tecknar du som ett separat tillägg till din bilförsäkringen och den kan ge dig 3000 kr i självriskersättning.

Våra mer omfattande bilförsäkringar

Halvförsäkring bil

Ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen och innebär att du kan känna dig trygg på vägarna.

Helförsäkring

Om din bil är helförsäkrad har du möjlighet till ersättning för alla skador som kan drabba din bil. För dig som vill känna dig helt trygg.

Läs mer om fördelarna och jämför bilförsäkring.

Vad gäller vid djurkollision?

Många känner oro inför att råka ut för en djurkollision, då det kan få allvarliga konsekvenser för såväl fordon som passagerare och det djur man krockar med. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid den här typen av skador.