Trafikförsäkring

Den enklaste formen av bilförsäkring som du enligt lag behöver ha för att få köra din bil. 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen gör dig endast försäkrad mot skador på annans egendom och personskador. Det betyder att försäkringen täcker eventuell ersättning för olyckor som orsakar skador på till exempel andra bilar, på hus och annan egendom samt personskador på förare, passagerare, cyklister eller fotgängare.

I och med att olyckor inte sällan innebär skador även på din egen bil rekommenderar vi alltid våra kunder att skaffa utökad täckning i form av en halvförsäkring eller helförsäkring. Om du väljer något av dessa två alternativ får du också möjlighet att teckna vår tilläggsprodukt OKQ8 BackUp Plus, vilket ger dig Sveriges lägsta självrisk på din bilförsäkring. Och mycket mer.

Intresserad av halvförsäkring eller helförsäkring?

Klicka här för att se vad de olika försäkringarna innehåller.

Självriskersättning med OKQ8 BackUp Plus

Med vår unika tilläggsförsäkring BackUp Plus får du ett komplement till din ordinarie bilförsäkring. Den täcker det mesta som kan hända längs vägen och kan ge dig upp till 3 000 kr i självriskersättning om olyckan skulle vara framme. Försäkringen kostar från 125 kr per månad och har ingen bindningstid.

Assistans vid driftstopp

Ett annat uppskattat moment i OKQ8 BackUp Plus är möjligheten till assistans vid driftstopp. Assistansdelen i försäkringen ger rätt till hjälp vid driftstopp orsakat av olycka, tekniskt fel, bränslebrist, punktering och förlust eller inlåsning av nyckel.