Trafikförsäkring

Den enklaste formen av bilförsäkring som du enligt lag behöver ha för att få köra din bil. 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen gör dig endast försäkrad mot skador på annans egendom och personskador. Det betyder att försäkringen täcker eventuell ersättning för olyckor som orsakar skador på till exempel andra bilar, på hus och annan egendom samt personskador på förare, passagerare, cyklister eller fotgängare.

I och med att olyckor inte sällan innebär skador även på din egen bil rekommenderar vi alltid våra kunder att skaffa utökad täckning i form av en halvförsäkring bil eller helförsäkring. Om du väljer något av dessa två alternativ får du också möjlighet att teckna vår tilläggsprodukt OKQ8 BackUp Plus, vilket ger dig Sveriges lägsta självrisk på din bilförsäkring. Och mycket mer.

Våra mer omfattande bilförsäkringar

Halvförsäkring bil

Ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen och innebär att du kan känna dig trygg på vägarna.

Helförsäkring

Om din bil är helförsäkrad har du möjlighet till ersättning för alla skador som kan drabba din bil. För dig som vill känna dig helt trygg.

Läs mer om fördelarna och jämför bilförsäkring.

Självriskersättning med OKQ8 BackUp Plus

Med vår unika tilläggsförsäkring BackUp Plus får du ett komplement till din ordinarie bilförsäkring. Den täcker det mesta som kan hända längs vägen och kan ge dig upp till 3 000 kr i självriskersättning om olyckan skulle vara framme. Försäkringen kostar från 125 kr per månad och har ingen bindningstid.

Assistans vid driftstopp

Ett annat uppskattat moment i OKQ8 BackUp Plus är möjligheten till assistans vid driftstopp. Assistansdelen i försäkringen ger rätt till hjälp vid driftstopp orsakat av olycka, tekniskt fel, bränslebrist, punktering och förlust eller inlåsning av nyckel. 

Vanliga frågor

Här har vi samlat information om några av de vanligaste frågorna gällande bilförsäkring. Fler frågor och svar hittar du här.

Försäkra en ny bil

Här kan du läsa mer om hur du bäst försäkrar din nya bil.

Att tänka på innan du tecknar

Några råd inför att du tecknar bilförsäkring.

Det gör en bilförsäkring billig

Det är inte bara premien som påverkar totalkostnaden.

Grönt kort

Information till dig som har planerat en bilresa utanför Sverige.