Vad är vagnskada?

Här kan du läsa om skillnaden mellan vagnskadeförsäkring och vagnskadegaranti.

Vagnskadegaranti vs vagnskadeförsäkring

Vagnskadegaranti ingår vid köp av nya bilar i Sverige och den  gäller allt som oftast i tre år. Vagnskadegarantin innebär att din bil har skydd mot de flesta typer av olyckor som kan ske och du behöver därför endast teckna halvförsäkring under tiden din bil fortfarande har vagnskadegaranti. När denna löpt ut behöver du teckna helförsäkring för att få motsvarande omfattning i din försäkring. Helförsäkring där momentet vagnskada ingår är särskilt bra för dig som har en lite nyare bil och genom att välja det får du en försäkring som täcker plåt- och lackskador samt övriga skador på bilens kaross. 

Om du väljer vår helförsäkring får du också möjlighet att teckna vår unika tilläggsförsäkring OKQ8 BackUp Plus, som är ett komplement till din ordinarie bilförsäkring. Den täcker det mesta som kan hända längs vägen och kan ge dig upp till 3 000 kr i självriskersättning. Försäkringen kostar från 125 kr per månad och har ingen bindningstid.

 

Helförsäkring

Om du väljer helförsäkring kan du få ersättning för alla skador som kan inträffa på din bil och är därmed valet för dig som vill känna dig extra trygg i trafiken. Den stora skillnaden mellan halvförsäkring och helförsäkring är att den senare innefattar vagnskadeförsäkring.

Innan du tecknar helförsäkring bör du kontrollera huruvida din bil redan har vagnskadegaranti, då den ger samma täckning som helförsäkringen gör.

Våra mer omfattande bilförsäkringar

Halvförsäkring bil

Ett bra komplement till den lagstadgade trafikförsäkringen och innebär att du kan känna dig trygg på vägarna.

Helförsäkring

Om din bil är helförsäkrad har du möjlighet till ersättning för alla skador som kan drabba din bil. För dig som vill känna dig helt trygg.

Läs mer om fördelarna och jämför bilförsäkring.