Ersättning

Här kan du läsa mer om de premier och ersättningar som betalas ut inom Olycksfallsförsäkring Omsorg. Längre ner på sidan hittar du också skadeblankett, försäkringsvillkor och förköpsinformation.

 

Premier och ersättning

Försäkringen Omsorg kan tecknas av personer mellan 18-64 år. Försäkringen gäller för den försäkrade upp till 65 års ålder. Barn är försäkrade upp till 18 års ålder.

Månadspremier

Singel                           89 kr
Par (30% rabatt)          157 kr
Singel med barn          139 kr
Familj*                         197 kr

*Hemmavarande barn under 18 år, make, maka, registrerad partner eller sambo

Försäkringsmoment

Medicinsk invaliditet 1 - 5 % (fast belopp) 10 000 kr
Medicinsk invaliditet 5 - 100 % max 1 000 000 kr
Sjukhusvistelse engångsbelopp 3 000 kr
Sjukhusvistelse/dygn 250 kr
Efterlevandeskydd (vuxen) 300 000 kr
Efterlevandeskydd (barn) 50 000 kr