Frågor och svar

Här hittar du förhoppningsvis svar på dina frågor om OKQ8 Omsorg. Har du några ytterligare frågor är du välkommen att ringa 020 - 33 22 00.

 

Vanliga frågor och svar

 • Vilka är AIG?

  AIG (fd Chartis) är ett försäkringsbolag som har varit verksamma i Sverige i snart 40 år och längre än så i resten av världen. AIG finns idag i 160 länder och har runt 40 miljoner kunder.

 • Vad kostar försäkringen?

  Försäkrad               Nivå 1       Nivå 2
  Singel                        69 kr           89 kr
  Par (30% rabatt)      117 kr         157 kr
  Singel med barn        99 kr         139 kr
  Familj                       147 kr         197 kr

 • Hur tecknar jag OKQ8 Omsorg?

  Du kan teckna direkt genom att ringa 020-33 22 00 eller fylla i ansökan för OKQ8 Omsorg online.

 • Från och med när börjar min försäkring gälla?

  Din försäkring börjar gälla från och med det vi har mottagit din anmälan. Du kan teckna direkt genom att ringa 020-33 22 00.

 • Vad räknas som ett olycksfall?

  Ett olycksfall är en kroppsskada som du drabbas av genom en ofrivillig, plötslig yttre händelse du inte kunnat förutse. Ett vad vi kallar, utifrån kommande våld mot kroppen.

 • Kan jag få betalt för samma skada om jag har flera försäkringar?

  Enligt Försäkringsavtalslagen Kap 6 § 4 Dubbelförsäkring: är varje försäkringsbolag ansvarig mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade försäkringen. Detta innebär att ett annat försäkringsbolag inte kan minska sina åtagande på grund av andra olycksfallsförsäkringar.

  Ersättningar som är inte är kostnadsersättningar, så som t.ex. invaliditetsersättningen eller efterlevandskydd, kan du få från alla försäkringar du har. Ersättningar som är kostandsersättningar mot kvitto kan du endast få från en försäkring.

 • Hur definieras familj?

  Make/maka, sambo, registrerad partner samt hemmavarande barn upp till 18 år. Barnbarn som reser i bil med mor/far föräldrar är även de försäkrade upp till 18 års ålder. Inga andra täcks av försäkringen.

 • Hur betalar jag försäkringen?

  Du kan välja mellan två olika betalningssätt:
  Autogiro: Vid autogirobetalning betalas premien månadsvis. Försäkringstagaren ska ha lämnat medgivande till AIG att dra pengar från kontot.
  Faktura: Vid betalning via faktura ska premien betalas inom 30 dagar från den dag då försäkringsgivaren avsänt avi om premien.

 • Hur anmäler jag en skada?

  Ladda ner en skadeanmälan eller kontakta oss på 008-506 920 70 så skickar vi hem en anmälan till dig.

 • Hur sker utbetalning vid en skada?

  Utbetalning sker vid godkänd diagnos och till det konto som du uppgett till skadeavdelningen. Det är skadeavdelning som tar beslut om utbetalning och dess belopp.

 • Hur länge gäller försäkringen?

  Försäkringen gäller i tolv månader från försäkringens begynnelsedag och förnyas automatiskt med tolv månader i taget om inte uppsägning gjorts.

 • Var gäller försäkringen?

  Försäkringen gäller dygnet runt, i hela världen. Vid vistelse utanför Sverige gäller den i 1 år.

  Sanktionsklausul: Försäkringsgivaren meddelar inte försäkringsskydd och är inte skyldig att betala försäkringsersättning eller att uppfylla annan förpliktelse enligt försäkringsavtalet såvida sådan betalning eller uppfyllandet av annan förpliktelse skulle utsätta försäkrings-givaren, dess moderbolag eller dess yttersta kontrollerande företagsenhet för någon sanktion, förbud eller restriktion enligt FN-resolutioner, handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar i EU, Storbritannien och Sverige eller USA.