Ersättning

Här kan du läsa mer om de premier och ersättningar som betalas ut inom Olycksfallsförsäkring Omtanke 55+. Längre ner på sidan hittar du också skadeblankett, försäkringsvillkor och förköpsinformation.

 

Premier och ersättningsnivåer

Månadspremier

Singel 175 kr
Par (10% rabatt) 297 kr

Du kan enkelt teckna OKQ8 Omtanke direkt genom det formulär du hittar på AIG:s hemsida.

Ersättningsbelopp

Försäkringsmoment

Medicinsk invaliditet 1 - 100% *       Upp till: 400 000 kr
Sjukhusvistelse per dygn                    500 kr
Tandskador, max per tand och år        2000 kr/5000 kr
Efterlevandeskydd                              400 000 kr


Dubbel ersättning utbetalas vid olycka i bil inom Norden.
*Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt 66 år reduceras beloppet som ersättningen beräknas efter med sex (6) procentenheter för varje år åldern överstiger 65, dock aldrig till ett belopp under 50 000 kronor.