Hållbarhet

År 2045 ska varken vi själva eller något av det vi säljer totalt sett bidra negativt till klimatförändringarna. Det omfattar all vår verksamhet. Här kan du läsa mer om våra produkter och tjänster och hur vi tar ansvar för en minskad klimatpåverkan och en bättre miljö.

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa och ladda ned OKQ8 Scandinavias Hållbarhetsredovisning 2020/21. Du hittar också tidigare rapporter längst ned på sidan. Trevlig läsning. 

Partnerskap

Våra sociala initiativ och partnerskap ska bidra till att uppnå våra sociala mål och samtidigt ta utgångspunkt i vår vision att vara den föredragna möjliggöraren för hållbar rörelse.

Mot en fossilfri framtid

Vi är övertygade om att vår framtid är fossilfri. Ser vi längre fram så kommer det att finnas etablerade alternativa lösningar för transporter och de fossila drivmedlen fasas ut.

Hållbara drivmedelsstationer

Efter framgången med Europas första hållbara drivmedelsstation har konceptet utvidgats. Vår strävan är att göra det enklare för bilister att göra hållbara val.

Våra initiativ

Vi på OKQ8 arbetar mot en hållbar utveckling. Genom olika initiativ tar vi vårt ansvar för en minskad klimatpåverkan och en bättre miljö.

Hållbarhetsmål och strategi

2030 ska CO2-utsläppen från vår egen drift vara runt 0. Ett ambitiöst mål som kräver fullt fokus på våra drygt 1000 stationer runt om i Sverige och Danmark, på våra kontor och lager, i leverantörsledet. Vi ska också fokusera på att minska på emballage och matsvinn.

Uppförandekod

OKQ8 Scandinavia har ett ansvar att säkerställa att chefer och medarbetare agerar i enlighet med vår affärsetik. Alla våra medarbetare har en nyckelroll att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar. För OKQ8 Scandinavia är det viktigt att affärsklimatet är öppet och ärligt och det är därför viktigt att det finns möjligheter att påtala missförhållanden. Här nedan kan du ladda ner OKQ8 Scandinavias Uppförandekod.

Uppförandekod (pdf)
Code of Conduct (pdf)

Hållbarhet i leverantörskedjan

Vi på OKQ8 sätter stort värde i att tillsammans med våra leverantörer arbeta för ökad hållbarhet. Vi ställer därför särskilt höga krav när det gäller spårbarhet och arbetsförhållanden.