Mobilitet med lägre klimatpåverkan

Vi på OKQ8 levererar energi, produkter och tjänster som möjliggör mobilitet med lägre klimatpåverkan. Vårt mål är bidra till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Samtidigt arbetar vi med att säkerställa etiska och socialt ansvarsfulla metoder i hela vår värdekedja.

Välj ett drivmedel med lägre klimatpåverkan

Elbilsladdning - ladda säkert

I dag erbjuder vi laddning på drygt 1000 platser längs vägarna via våra samarbetspartners.

Vi har även lösningar för både hemmaladdning och laddning på arbetsplatsen.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

En syntetisk diesel tillverkad av förnybara råvaror i form av avfalls- och restprodukter.

Genom att köra på Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) minskar du din klimatpåverkan jämfört med vanlig diesel.

Fordonsgas - ett av de renaste drivmedlen

Fordonsgas är ett samlat begrepp för biogas och naturgas och är ett av de renaste drivmedlen som finns i dagsläget.

Vi har fordonsgas i två varianter - Biogas Bas och Biogas 100.

Etanol (E85)

Ett utmärkt förnybart drivmedel som tillverkas av t.ex. vete, majs eller sockerrör och som bidrar till kraftigt minskad klimatpåverkan.

Både personbilar och lastbilar kan tanka Etanol (E85).

Tvätta bilen rätt

På OKQ8 kan du tvätta bilen på flera olika sätt. Välj det som passar dig bäst!

Tvätta bilen ansvarsfullt

De cirka 15 miljoner biltvättar som sker på gatan varje år bidrar till att massor med olja och tungmetaller hamnar i våra känsliga vattendrag, sjöar och hav. Ett enkelt sätt att värna om miljön är att tvätta bilen i en anläggning där spillvattnet tas om hand. Hos oss kan du tvätta själv eller i automat på över 280 platser runtom i landet. På mer än 40 anläggningar kan du tvätta bilen dygnet runt.

Rädda mat med OKQ8 och Too Good To Go

Visste du att en tredjedel av all mat som produceras slängs. Därför samarbetar vi med Too Good To Go som jobbar med att stoppa matsvinnet så all mat hamnar i magen, inte i soporna.
Fler än 250 miljoner måltider har redan räddats med Too Good To Go i världen. Det här är appen för dig som älskar god mat och en bra deal. 

Idag samarbetar över 200 bemannade OKQ8 stationer med Too Good To Go. 

En framtid med låga koldioxidutsläpp

Vår ambition är att uppnå nettonollutsläpp i vår värdekedja senast 2035. Det vill vi göra genom att erbjuda produkter och tjänster inom mobilitet och energi med ett minskat klimatavtryck. Samtidigt säkerställer vi ett ansvarsfullt agerande i varje led i värdekedjan för att vi ska vara en ansvarsfull och pålitlig leverantör.

 

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa och ladda ned OKQ8 Scandinavias Hållbarhetsredovisning 2023/24. Du hittar också tidigare rapporter längst ned på sidan. Trevlig läsning. 

Djurvälfärd för kyckling och Chicken Commitment

OKQ8 har som mål att den kyckling (färsk, frusen och processad) vi köper ska uppfylla European Chicken Commitment, ECC till 2026. European Chicken Commitment (ECC) består av ett antal djurvälfärdskriterier för kycklinguppfödning, och dessa kriterier kan användas av företag vid inköp av kyckling. Läs mer här (pdf).

Uppförandekod

OKQ8 Scandinavia har ett ansvar att säkerställa att chefer och medarbetare agerar i enlighet med vår affärsetik. Alla våra medarbetare har en nyckelroll att fånga upp eventuella avvikelser från våra värderingar. För OKQ8 Scandinavia är det viktigt att affärsklimatet är öppet och ärligt och det är därför viktigt att det finns möjligheter att påtala missförhållanden. Här nedan kan du ladda ner OKQ8 Scandinavias Uppförandekod.

Uppförandekod (pdf)
Code of Conduct (pdf)