Mot en fossilfri framtid

Vi är övertygade om att vår framtid är fossilfri. Ser vi längre fram så kommer det att finnas etablerade alternativa lösningar för transporter och de fossila drivmedlen fasas ut.  

Solceller

Solen kommer att bli en av våra viktigaste energikällor för framtiden och i Sverige finns goda förutsättningar att ta till vara på solenergi. Därför är vi stolta över att vara Sveriges största leverantör på området och kunna hjälpa våra kunder till fossilfri energiförsörjning. Genom Kraftpojkarna erbjuder vi installation av kompletta solcellsanläggningar till husägare och företag.

HVO100

HVO produceras genom vätebehandling av animaliska fetter (BTL/ biomassa till vätska) och resultatet är ett bränsle med en kemisk sammansättning som är nästan identisk med vanlig diesel och kan därför helt ersätta fossil diesel. HVO är tillverkad av 100 procent förnybara råvaror som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. I Sverige är vi bäst i branschen inom försäljning av HVO100 bland annat erbjuder vi försäljning till privatpersoner på 55 av våra stationer.

Samarbete med E.ON

Under de senaste åren har vi samarbetat med E.ON om att installera snabbladdare på en rad stationer i Sverige och Danmark. På samma sätt har vi i Sverige sedan 2008 samarbetat med E.ON om sätta upp biogasanläggningar på våra stationer och det betyder att våra kunder i dag har tillgång till Sveriges största stationsnätverk för biogas.

Samsøfärjan körs på LNG

I Danmark är Q8 den första leverantören av det mer miljövänliga fossila drivmedlet LNG (Liquefied Natural Gas), vilket är naturgas som görs flytande genom nedfrysning till minus 162 grader. Med LNG försvinner svavelutsläppen, mängden sotpratiklar blir betydligt mindre och CO2-utsläppen minskas med upp till 20 procent jämfört med traditionell diesel. Därmed är LNG en steg närmare på vägen mot en fossilfri framtid. Vi har levererat LNG till Samsøfärjan sedan 2015.

Så här ser vi på en fossilfri framtid

Vi vill gärna vara en del i denna omställning och vi har med våra hållbarhetsmål satt fokus på partnerskap som ska främja utvecklingen och förbättra hållbar mobilitet och alla våra närmiljöer. 


Klimatneutrala i vår egen drift 2030

Vi vill genom vårt mål om att vara klimatneutrala i vår egen drift 2030 sätta höga krav på samarbetspartners och leverantörer som bland annat distribuerar våra drivmedelsprodukter på tvärs i Skandinavien, så att vi kan säkerställa att hållbara alternativ används där det är möjligt.

Vi är också mycket uppmärksamma på att de fossila drivmedel som vi säljer i dag kommer att fasas ut över tid. Vi ser att bilarna idag använder en mindre andel fossila drivmedel men samtidigt så stiger transportbehovet och vi kommer att behöva ytterligare ett par år på övergången till en fossilfri framtid.

Vi ser oss själva som en del av framtidens lösning, då vi bland annat har en helt unik infrastruktur att kunna betjäna många olika behov relaterade till mobilitet. Vi är övertygade om att el är en del av lösningen för framtidens transporter. Därför erbjuder vi laddlösningar för företag och privatpersoner i form av laddutrustning, installation och service samt fler laddplatser i vårt stationsnätverk.


Alternativa drivmedel

Det finns även andra lösningar  – flytande el (Elektrofuels) är mycket interessant särskilt i förhållande till den tunga trafiken och flygtrafiken, medan andra flytande alternativ som biodrivmedel, kan vara en del av lösningen den närmaste tiden så att vi reducerar CO2-utsläppen från de transporter som är beroende av fossila drivmedel ett antal år framöver. Biogas kan vara en del av lösningen liksom LNG (flytande naturgas) kan vara en mer CO2-vänlig lösning till några transportsätt. 

Vissa lösningar är långsiktiga medan andra redan här och nu kan minska koldioxidutsläppen - båda tillvägagångssätten behövs för att vi ska uppnå våra mål.Se exempel på våra hållbarhetsinitiativ inom transport här under eller gå till vår sida om hållbarhet för att läsa mer om vår strategi och hållbarhetsmål  – Till exempel i vår senaste Hållbarhetsrapport.