Mot en fossilfri framtid

Mänsklighetens mest akuta och största utmaning är klimatförändringarna. Idag är vår bransch en av de främsta orsakerna till den utmaningen. Om vi ska finnas kvar om tio år behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det. Nu riktar vi alla våra krafter till att säkra en fossilfri framtid. Följ med oss på resan. 

Solceller

Solen kommer att bli en av våra viktigaste energikällor för framtiden och i Sverige finns goda förutsättningar att ta till vara på solenergi. Därför är vi stolta över att vara Sveriges största distributör på området och kunna hjälpa våra kunder till fossilfri energiförsörjning. Genom Kraftpojkarna erbjuder vi installation av kompletta solcellsanläggningar till husägare och företag.

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

Som dieselbilsförare kan du enkelt tanka förnybart hos oss på OKQ8. Tillsammans med vår samarbetspartner Tanka har vi det bredaste stationsnätverket av den klimatsmarta dieseln Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) som sänker dina koldioxidutsläpp markant jämfört med att köra på vanlig diesel.

OKQ8 Elbilsladdning

Ladda var du än är – hemma, på arbetsplatsen eller på resan. OKQ8 Elbilsalddning är ett unikt ladderbjudande som förenklar livet med elbil. Ett helhetskoncept som innefattar laddutrustning, laddboxar, installation och drift samt tillgång till vårt laddnätverk, på och utanför station genom vår app. 

OKQ8 Energilagring

Optimera fastigheten för aktuella och framtida energi- och effektbehov med OKQ8 Energilagring. Vi hjälper dig att öka användningen av egenproducerad solenergi genom energilagring som balanserar effektbehovet. Lösningen ger också möjlighet till inkomster genom frekvensreglerings- och effektmarknader och kan fungera som reservkraft vid strömavbrott. Allt genom säkra och modulära batterier för ökad trygghet och flexibilitet.

För att alla ställer om på olika sätt

Omställningen har börjat, och det är inte bara vi som behöver tänka om. Hela samhället behöver det. Vi vill leda den utvecklingen och samtidigt hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, vara med och bidra.

Varje affärsområde behöver hitta sin väg till ett minskat avtryck, samtidigt som vi utvecklar produkter och tjänster som hjälper våra kunder till en hållbar mobilitet. Det finns inte bara en väg mot hållbar energi. Alla kommer inte att kunna ställa om samtidigt på samma sätt. Vi förstår det. Därför ska vi erbjuda en mångfald av drivmedel och energitjänster. För att alla ska kunna vara med i omställningen. 

Det är bråttom, därför har vi satt skarpa mål för oss själva. År 2045 ska varken vi själva, eller något av det vi säljer, orsaka utsläpp av växthusgaser. Det omfattar all vår verksamhet. 

En hållbar utveckling kräver ren energi och klimatneutral mobilitet. Det ska vi leverera. Som du behöver den.

Här kan du läsa mer om vår strategi och hållbarhetsmål.