Mot en fossilfri framtid

Mänsklighetens mest akuta och största utmaning är klimatförändringarna. Idag är vår bransch en av de främsta orsakerna till den utmaningen. Om vi ska finnas kvar om tio år behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det. Nu riktar vi alla våra krafter till att säkra en fossilfri framtid. Följ med oss på resan. 

Solceller

Solen kommer att bli en av våra viktigaste energikällor för framtiden och i Sverige finns goda förutsättningar att ta till vara på solenergi. Därför är vi stolta över att vara Sveriges största leverantör på området och kunna hjälpa våra kunder till fossilfri energiförsörjning. Genom Kraftpojkarna erbjuder vi installation av kompletta solcellsanläggningar till husägare och företag.

HVO100

HVO produceras genom vätebehandling av animaliska fetter (BTL/ biomassa till vätska) och resultatet är ett bränsle med en kemisk sammansättning som är nästan identisk med vanlig diesel och kan därför helt ersätta fossil diesel. HVO är tillverkad av 100 procent förnybara råvaror som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. OKQ8 har i Sverige det bredaste stationsnätverket med HVO100. I dag erbjuder vi tillsammans med vår partner Tanka försäljning av det fossilfria drivmedlet på 100 stationer.

Samarbete med E.ON

Under de senaste åren har vi samarbetat med E.ON om att installera snabbladdare på en rad stationer i Sverige och Danmark. På samma sätt har vi i Sverige sedan 2008 samarbetat med E.ON om sätta upp biogasanläggningar på våra stationer och det betyder att våra kunder i dag har tillgång till Sveriges största stationsnätverk för biogas.

Samsøfärjan körs på LNG

I Danmark är Q8 den första leverantören av det mer miljövänliga fossila drivmedlet LNG (Liquefied Natural Gas), vilket är naturgas som görs flytande genom nedfrysning till minus 162 grader. Med LNG försvinner svavelutsläppen, mängden sotpratiklar blir betydligt mindre och CO2-utsläppen minskas med upp till 20 procent jämfört med traditionell diesel. Därmed är LNG en steg närmare på vägen mot en fossilfri framtid. Vi har levererat LNG till Samsøfärjan sedan 2015.

För att alla ställer om på olika sätt

Omställningen har börjat, och det är inte bara vi som behöver tänka om. Hela samhället behöver det. Vi vill leda den utvecklingen och samtidigt hjälpa våra kunder att, utifrån sina förutsättningar, vara med och bidra.

Varje affärsområde behöver hitta sin väg till ett minskat avtryck, samtidigt som vi utvecklar produkter och tjänster som hjälper våra kunder till en hållbar mobilitet. Det finns inte bara en väg mot hållbar energi. Alla kommer inte att kunna ställa om samtidigt på samma sätt. Vi förstår det. Därför ska vi erbjuda en mångfald av drivmedel och energitjänster. För att alla ska kunna vara med i omställningen. 

Det är bråttom, därför har vi satt skarpa mål för oss själva. År 2045 ska varken vi själva, eller något av det vi säljer, orsaka utsläpp av växthusgaser. Det omfattar all vår verksamhet. 

En hållbar utveckling kräver ren energi och klimatneutral mobilitet. Det ska vi leverera. Som du behöver den.

Här kan du läsa mer om vår strategi och hållbarhetsmål.