Vår hållbarhetsredovisning

Här kan du ladda ner den senaste versionen och se tidigare rapporter längst ned på sidan. Trevlig läsning.

OKQ8 i Sverige och Q8 i Danmark utgör tillsammans OKQ8 Scandinavia och OK-Q8 AB-koncernen. Denna rapport är OK-Q8 AB-koncernens hållbarhetsredovisning, och den är upprättad i enlighet med den danska och svenska årsredovisningslagen och i enlighet med GRI Standarden: Core option.

Hållbarhetsredovisning 2022/23

English version (Sustainability report 2022/23)