Vår hållbarhetsredovisning

Välkommen till OKQ8 Scandinavias Hållbarhetsrapport 2019/20. Du kan ladda ner den senaste versionen här och se tidigare rapporter längst ned på sidan. God läsning.

Som ett av Skandinaviens ledande energi- och drivmedelsföretag är det viktigt att berätta hur vi arbetar proaktivt för att minska vår miljöpåverkan och bidra positivt till samhället. Företagen OKQ8 i Sverige och Q8 i Danmark utgör tillsammans OKQ8 Scandinavia och OK-Q8 AB-koncernen. Denna rapport är OK-Q8 AB-koncernens hållbarhetsredovisning, och den är upprättad i enlighet med den danska och svenska årsredovisningslagen och i enlighet med GRI Standarden: Core option.


Hållbarhetsredovisning 2019/2020
Engelsk version (Sustainability report 2019/2020)