Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, inte bara nu eller nästa år, utan för generationer framöver. Genom aktiv handling tar vi vårt ansvar för en minskad klimatpåverkan och en bättre miljö. Vi har fått mycket gjort genom åren och vi har satt tuffa krav för framtiden, vi vill vara med och förändra.

Våra partnerskap

Hållbara transporter

Drivmedelsförbrukningen är den enskilt största miljöpåverkan vid transporter. Utöver att sänka förbrukningen genomför vi ett flertal andra åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.

Miljöalternativ

Vi arbetar ständigt med att förnya vårt utbud av produkter och tjänster för att kunna erbjuda dig som kund bättre alternativ för en mer hållbar utveckling. Här kan du läsa om vilka miljöalternativ som vi kan erbjuda på våra stationer.

Vår hållbara historia

Vår framtid präglas av vår historia. OKQ8 bedriver sedan länge ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete och vår historia vittnar om ett proaktivt miljöengagemang. Vi vill skapa en hållbar framtid för kommande generationer.