Vår hållbara historia

OKQ8 bedriver sedan länge ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete och vår historia vittnar om ett proaktivt miljöengagemang. Arbetet för en hållbar utveckling är en viktig och stolt del av vårt arv och betydande i vår dagliga verksamhet, i utvecklingen för en mer hållbar bilism.

Historiska ögonblick

 • 2016 och framåt

  2017
  Den 15 juni inviger vi vår åttonde hållbara station, denna gång i Nykvarn.

  2016
  Vår sjunde hållbara drivmedelsstation inviger vi den 28 januari 2016 i Lockarp, Malmö. Det är Skånes tredje hållbara station. Stationen är optimerad för minsta möjliga miljöpåverkan och utrustad med sedumtak, solceller och bergvärme.

 • 2009-2015

  2015
  - OKQ8:s syntetiska diesel - Diesel Bio HVO - certifieras av Volvo Lastvagnar.

  - De 1 oktober 2015 öppnar vår sjätte hållbara station, då i Trelleborg. Här finns samtliga förnybara drivmedel, däribland vår miljövänliga diesel som kallas Diesel Bio+. Här finns även laddstolpar för snabbladdning av elbilar.

  - I januari 2015 invigs OKQ8 Sillekrog Norrgående efter en omfattande ombyggnation som bidrog till att den numera är miljöoptimerad med solceller, sedumtak, bergvärme och frikyla. Den nya hållbara stationen har öppet dygnet runt och erbjuder ett brett utbud av service, mat och bilistiska produkter.

  2013/14
  - Under 2014 inleds ett samarbete med Tesla, en av världens ledande tillverkare av elbilar. Samarbetet gör att laddstationer, så kallade Supercharges, sätts upp på ett antal stationer. I december 2014 avslutades testerna av Diesel BioMax, som senare kom att byta namn till Diesel Bio HVO.

  - Nytt hållbart drivmedel testas. I maj börjar vi i samarbete med DHL Freight, Renova och Volvo Lastvagnar testa en ny produkt Diesel BioMax, en 100% syntetiska diesel med potential att reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 %.

  - Vi publicerar under våren vår andra hållbarhetsredovisning i ordningen.

  - Vår indexbaserad rapport kring hållbar bilism presenteras den 4 juli vid ett uppmärksammat seminarium under SPBI:s branschdag i Almedalen. Temat är ”Hållbar bilism – vems ansvar?” och upplägget är en paneldiskussion.

  - Den 22 november 2013 inviger vi Västsveriges första hållbara drivmedelsstation, som en del i vårt arbete att fortsatt vara en föregångare inom ramen för miljö, sociala och ekonomiska frågor, som en del i en hållbar utveckling. Stationen ligger i Landvetter utanför Göteborg.

  - I maj 2013 inviger vi vår tredje, och Skånes första, hållbara station i Glumslöv. Stationen uppvisar flera miljöelement: Stomme av limträbalkar istället för av stål, bergvärme och solceller, laddstolpar för snabbladdning av elbilar samt samtliga tillgängliga förnybara drivmedel.

  - I slutet på november utses vårt drivmedel Diesel BioMax till Årets Miljöinitiativ på Återvinningsgalan 2013.

  2011/12
  - 2012 lanserar vi vår nya Diesel Bio+ som har upp till 27% förnybar råvara året runt. Produkten framställs från rapsolja och slaktavfall och uppfyller kraven minskningar av växthusgasutsläpp jämfört med fossil diesel. Diesel Bio+ lämpar sig för alla dieselfordon, både personbilar och tung trafik och finns på ca 300 av OKQ8s tankställen runtom i landet.

  - Redan tidigare under året har vi ökat andelen RME från 5 % till 7 % i de södra delarna av Sverige för att öka klimatnyttan.

  - Andelen miljöbilar ökar kontinuerligt och 2012 har vi mer än 100 % på personbilssidan. De senaste tillskotten är eldrivna Opel Ampera och Peugot ION i vår hyrflotta.

  - I januari 2012 inviger vi vår - och faktiskt även Europas - första hållbara station i Häggvik, Sollentuna. Den är en förebild för oss själva och resten av branschen genom sin framkantsteknik inom energianvändning och materialval. Stationen har bland annat limträbalkar, sedumtak, CO2 som livsmedelskyla, LED-belysning och bergvärme. Flera funktioner tas med vid ombyggnationer eller nya etableringar.

  - I maj 2012 lanserar vi ett Index för hållbar bilism där nyckeltal vi analyserar är kostnad för att äga och köra bil, energieffektivitet och säkerhet och hälsa. Nyckeltalen går från 2008 och 2012 och visar sammantaget på en positiv trend. Vi tror på en hållbar bilism i framtiden! I maj publicerades också vår första hållbarhetsredovisning och i 2013 börjar vi testa en 100% syntetiskt diesel. Vi vill fortsätta att vara en föregångare inom ramen för miljö, sociala och ekonomiska frågor, som en del i en hållbar utveckling.

  - Vi klimatkompenserar som första drivmedelsbolag vissa personbilshyror och pengarna går till ett certifierat FN-projekt som bygger en vindkraftpark i södra Kina.

  - Vi inleder ett samarbete med Vi-Skogen som gör att kunden kan välja att bidra till positiv samhällsutveckling i östra Afrika.

  - Tillsammans med Miljöförvaltningen i Stockholms Stad, Aga Gas AB och med Naturvårdsverket som huvudman deltar OKQ8 i projektet Cleantruck som syftar till att minska klimatpåverkan och effektivisera godsdistributionen i Stockholm.

  - Som ett komplement till alkolås och fordonsdator installerar vi Speedwarning för säkrare och snålare transporter vid distribution av drivmedel. Vi arbetar aktivt med energibesparingar och minskning av lättflyktiga ämnen från våra depåer.

 • 2005-2008

  Under mitten av 00-talet fortsätter arbetet med att öka mängden etanol i våra drivmedel. Detta toppar vi med invigningen av Europas största etanolstation!

  2007/2008
  - Arbetet med att öka inblandningen RME i diesel upp till 5% hela 2007 är den viktigaste produkttekniska förbättringen. Genom kalibrering på utlastning har OKQ8 optimerat låginblandningen av rapsmetylester (RME) och etanol så nära de tillåtna 5% som det är tekniskt möjligt

  - Vi är ledande i utbyggnad av E85 nätet till 360 stationer och transporterar största delen E85 med ordinarie distributionssystem vilket ger kortare transportsträckor. Vi blandar E85 på OKQ8 depåerna i Västerås, Halmstad, Stockholm och förbereder i Sundsvall.

  - Vid lastning på depåer ansluts gasreturslang vid lastning av samtliga produkter, i likhet med tankning på station.

  - Från augusti 2008 ställer vi krav på Verifierat Hållbar etanol för att fysiskt garantera svenska konsumenter att de tankar bra etanol och att i nära samarbete med brasilianska sockerrörsindustrin öka utbudet av verifierat hållbar etanol i Sverige.

  - Storskalig introduktion av ED95 för etanolbussar genomförs.

  2005/2006
  - OKQ8 förblir Sveriges överlägset största aktör inom E85. Antalet pumpar ökar från 78 till 140 under verksamhetsåret. Den sålda volymen E85 mer än fördubblas till 10 miljoner liter.

  - Europas största etanolstation, OKQ8 Globen i Stockholm, invigs med etanol i samtliga pumpar. Anläggningen erbjuder också spolarvätska i pump vilket sparar förpackningar och transporter.

  - Andelen miljöbilar bland hyrbilarna fortsätter att öka och uppgår nu till 10%. Av de nyinköpta bilarna är 15% miljöbilar.

  - Antalet fordonsgasanläggningar fördubblas till 20.

  - Vi får toppbetyg av organisationen QIII för de höga krav som ställs vid upphandling av transporter i termer av trafiksäkerhet, arbetsmiljö och miljö.

  - Alltfler bilvårdsprodukter, naturavfettning och bilschampo erhåller Svanenmärkning. Även Svanenmärkt spolarvätska baserad på bioetanol börjar säljas. Flera av produkterna produceras av vår smörjoljefabrik Petrolia AB.

 • 2000-2004

  Vi gör många framsteg från ett hållbarhetsperspektiv och dominerar utvecklingen av andelen etanol i drivmedel som säljs på våra stationer, långt före EUs målsättning och våra konkurrenter hemma i Sverige.

  2004
  - En kampanj genomförs i syfte att uppmana bilförare att köra med rätt däcktryck för att minimera bränsleförbrukningen och därmed påverkan på miljön.

  - Utbyggnaden av E85-nätet fortsätter.

  - I samarbete med Sydkraft (nu E.ON) erbjuds fordonsgas på 10 anläggningar.

  2003
  - OKQ8 är det första bensinbolag i Sverige som tillsätter 5% etanol i all 95-oktanig bensin på de egna depåerna med minskad miljöpåverkan som följd. EUs direktiv att 2% av allt drivmedel ska komma från förnyelsebara källor år 2005 uppfylls därmed, 2 år före tidplan! Vid slutet av året har de flesta av konkurrenterna beslutat sig för att vidta samma åtgärd.

  - Vi har 70% av Sveriges tankställen för E85.

  - Samarbete med Sydkraft (nu E.ON) inleds och vårt fordonsgasnät börjar utvecklas i syd- och Västsverige.

  - Försäljningen av träpellets för uppvärmning påbörjas. Pellets är biobaserat och hjälper till att minska växthuseffekten när den ersätter olja för uppvärmning.

  - Svanenmärkt spolarvätska börjar säljas i butikerna.

  2002
  Miljöbilar av hybrid- och etanoltyp introduceras i våra hyrbilars vagnpark. Logistikavdelningen och smörjmedelsfabriken Petrolia AB certifierar detta sina miljöledningssystem enligt ISO 14001.

  2001
  - Arbetet med källsortering på stationerna fortsätter och utvecklas.

  - Transportsträckorna minskar genom förbättrad transportplanering.

  - Tankbilar byts ut mot nya av högsta miljöklass, Euro III.

  - Vi inleder ett samarbete med Håll Sverige Rent i olika projekt.

  2000
  - Nya reningsverk installeras kontinuerligt i biltvättarna och de miljöfarliga utsläppen minskar med upp till 99%.

  - 5% etanol blandas i den 95-oktaniga bensinen på alla stationer i Mälardalen.

  - För att förbättra logistiken och därmed förkorta körsträckor och utsläpp vid leverans introduceras ett IT-baserat verktyg för transportplanering.

 • 1990-talet

  Under årtiondet lanserar vi ett flertal produkter som harmonierar med hållbarhetsfrågan. ”90-talet ska bli miljöns årtionde”, säger statsminister Ingvar Carlsson i sin regeringsförklaring vid Riksdagens öppnande. På FN-konferensen i Rio de Janeiro antogs Agenda 21 – ett globalt miljöprogram som har fått starkt genomslag på miljöarbetet i Sverige.

  1999
  OKQ8 bildas 1 januari. Bensin i Miljöklass 1 introduceras på alla våra anläggningar.

  1998
  - Sveriges första försäljningsställe för biogas iordningställs vid OK Årsta utanför Stockholm. I mars invigs anläggningen – världens första Energiservicestation.

  - Efter krav från OK utvecklar huvudleverantören av däck, Continental, däck utan högaromatiska oljor.

  - Ett ständigt miljöarbete fortgår vid produktval, främst inom kemsortimenten. Flera projekt drivs under året för praktiskt miljöarbete i stationsdriften. Ett exempel är att en rad anläggningar arbetar med källsortering för hela stationen; i Gör-det-själv-hallen, butiken, verkstaden och varumottagningsrummen liksom ute på stationsplanen.

  - Avtal träffas med den rikstäckande miljöservicekoncernen VM Sellbergs om successivt införande av källsortering på anläggningarna efter fastlagd plan.

  - Ny reningsteknik för biltvättar, som bygger på biologisk rening utan tillsatser av kemiska spaltningskemikalier, införs på försök.

  1997
  Utrustning för tankning av såväl Etanol som RME i pump installeras på ytterligare ett stort antal anläggningar. I Göteborg påbörjas försäljningen av Etanol E10, en blandning av bensin och 10% etanol.

  1996
  Samarbetet med Stiftelsen Svensk Etanolutveckling fortsätter. Försäljning av RME (Rapsmetylester, populärt kallad rapsdiesel) påbörjas vid fyra anläggningar i Stockholmsområdet. I december lanserar OK en världsnyhet vid OK-anläggningen i Mörby utanför Stockholm: ”Bensinbetjänten James”, världens första helautomatiska tankningssystem för personbilar.

  1995
  Ett nytt system för vattenrening och recirkulering i biltvättmaskiner testas. Utsläppen av vatten och tvättkemikalier reduceras ytterligare. Försöket leder till att det nya vattenreningssystemet installeras på alla nya biltvättmaskiner som tillkommer.

  Ett samarbete med Stiftelsen Svensk Etanolutveckling påbörjas, vilket innebär att OK tillhandahåller en tankningsmöjlighet på de orter där antalet etanolbilar i bruk uppgår till en viss nivå.

  1994
  En ny miljöklassad bensin lanseras, liksom en giftfri propylenglykol och en biologiskt nedbrytbar motorolja i högsta kvalitetsklass.

  1993
  Motorsågsbensinen blir tillgänglig för OKs alla kunder i och med att den lanseras som butiksvara under namnet Ultima. Den nya alkylatbensinen är även lämplig för gräsklipparen och båtmotorn.

  Det här var året då högtryckstvättar installerades i Gör-det-själv-hallarna för att minska vattenförbrukningen och kemikalieanvändningen. Upprustade hallar gjorde att fler tvättar sin bil miljömässigt riktigt.

  1992
  OK Optima blir den första bensinen där allt bly tas bort ur 96- och 98-oktanig bensin och ersätts med natriumsulfonat. En bilvårdsserie baserad på vegetabiliska växtoljor introduceras detta år. Produkterna är helt fria från aromatisk lacknafta.

  1990
  - På bensinpumparna installeras ”muffar” med gasreturledningar för att fånga upp gaserna som uppstår i samband med tankning.

  - OK Ultra, en eldningsolja med max 0,1 % svavel lanseras som ett alternativ till den vanliga tunga eldningsoljan. Förutom låg svavelhalt ger OK Ultra cirka 20 % lägre utsläpp av kväveoxider.

  - Nya smörjoljor baserade på biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras att användas för i första hand motorsågar, hydraulsystem och båtmotorer.

  - Ett helt nytt dieselbränsle, ProMil, ska i första hand komma till användning inom storstadstrafiken.

 • 1980-talet

  På 80-talet var miljöfrågorna ett givet inslag i nästan alla partiers politiska program och miljövård diskuterades även på den globala arenan. Hemma i Sverige kom Miljöpartiet för första gången in i Riksdagen. Vi presenterar bland annat den 95-oktaniga blyfria bensinen och ansvarar för de första miljöstationerna.

  1989
  En för skogsbruket speciell motorsågsbensin, TT Special, lanseras. Produkten har en sammansättning som kraftigt reducerar utsläppen av skadliga ämnen, till exempel bensen.

  1986
  OK upplåter mark på bensinstationerna och ansvarar för tillsyn av de först förekommande miljöstationerna. Den 93-oktaniga bensinen ersätts detta år av 95-oktanig blyfri bensin.

  1984
  På bensinstationer och depåer installeras teknik för återvinning av bensingaser från tankbilar.

 • 1950-1970

  På 1960-talet etablerades miljöfrågorna som prioriterad problematik i svensk politik. Vi var redan då, sedan 1950, i fart med att arbeta med dessa frågor och leta nya vägar för framtidens produkter och styra utvecklingen mot en hållbar bilism.

  1970-talet
  1974 införs vattenåtervinning för biltvättmaskiner och oljeavskiljarna för spillvattnet moderniseras. Under 1970-talet introducerar OK, som första och enda oljebolag i Sverige, lågblybensin.

  1960-talet
  På 60-talet tar OK steget till lågsvavlig villaolja. De första Gör-det-själv-hallarna etableras.

  1950-talet
  På 50-talet är OK tidiga med att importera lågsvavliga, tjocka eldningsoljor.