Våra miljöalternativ

Vi arbetar ständigt med att förnya vårt utbud av produkter och tjänster för att kunna erbjuda dig som kund bättre alternativ för en mer hållbar utveckling. Idag kan du värna om både miljön och din egen ekonomi, vi erbjuder nämligen våre kunder ett antal miljöanpassade alternativ. Läs mer om våra miljöalternativ längre ner på sidan.

Läs mer om våra drivmedel

Hållbara produkter och tjänster

 • Smörjmedel

  Vi är en av de större aktörerna på den svenska marknaden vad gäller biologiskt nedbrytbara hydrauloljor. Tillsammans med Kuwait Petroleum Research & Technology bedriver vi forskning för att hitta metoder för återvinning av spillolja.

  Q8 Oils, som är OKQ8s varumärke för kvalitetssmörjmedel har i många år arbetat med att förbättra smörjmedelsprodukterna från ett hälso- och miljöperspektiv. I vårt sortiment finns ett antal produkter som t.ex. hydrauloljor, tvåtaktsoljor och smörjfett med hög biologisk nedbrytbarhet.


  Våra smörjmedelsprodukter (med hög biologisk nedbrytbarhet)
  • Q8 Holbein serien - hydrauloljor
  • Q8 Bizet Bio 68 - sågkedjeolja 
  • Q8 Renoir WR462 - smörjfett
  • OKQ8 Hydraul Syntet Bio - hydraulolja
  • OKQ8 Sågkedjeolja Bio - sågkedjeolja
  • OKQ8 Speed Bio TT - tvåtaktsolja
  • OKQ8 Marin Bio TT - tvåtaktsolja

  Miljö- och hälsoanpassade produkter

  • Q8 Propylenglykol - frostskyddsvätska
  • Q8 Naturavfettning - avfettningsmedel
  • Q8 Hummel - vitoljebaserad hydraulolja
  • OKQ8 Alkylatbensin 2T - med en miljöanpassad tvåtaktsolja färdigblandad bensin för tvåtaksmotorer
  • OKQ8 Alkylatbensin 4T - bensin för små fyrtaktsmotorer
  • OKQ8 Propylenglykol - frostskyddsvätska
  • OKQ8 Naturavfettning - avfettningsmedel

  För produkt- och säkerhetsdatablad för dessa- och många fler produkter, klicka här.

 • Bilvårdsprodukter

  Vi förbättrar regelbundet vårt produktutbud för att kunna erbjuda våra kunder miljövänligare alternativ vid biltvätt och bilvård. Många bilvårdsprodukter är petroleumbaserade, men vi har lanserat flera nya produkter som är baserade på vegetabiliska ämnen såsom raps och soja. Många produkter är också miljömärkta med Svanen. Svanenmärkning är en kvalitetsstämpel av produkter från ett miljöperspektiv. Miljömärket Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

  OKQ8 Spolarvätska
  Svanenmärkt spolarvätska

  OKQ8 Naturavfettning
  Svanenmärkt naturavfettning

  OKQ8 Bilschampo med vax
  Effektivt kombinationsschampo med vax.

  Propylenglykol
  En glykol som inte är miljö- eller hälsoskadlig. Produkten finns endast hos OKQ8.

  Motortvätt
  Motortvätt som inte är petroleum baserad. Produkten finns endast hos OKQ8.

 • AdBlue

  AdBlue minskar utsläppen från lastbilar och bussar. AdBlue är en flytande produkt som används i dieseldrivna förbränningsmotorer utrustade med så kallad SCR-teknik (Selective Catalytic Reduction), för att minska utsläppen av såväl kväveoxider som miljöbelastande partiklar. Vätskan – som i huvudsak består av urea och avhärdat vatten – sprutas in i avgaserna innan de passerar igenom katalysatorn. I katalysatorn omvandlas en betydande del av den skadliga kväveoxiden till kvävgas och vattenånga – ämnen som inte är skadliga för miljön.

  ids.q8.com hittar du ständigt aktuell information om var du kan tanka AdBlue.

 • Miljöplus

  Vi jobbar aktivt för att utveckla våra produkter så att vi kan erbjuda våra kunder mer miljöanpassade alternativ. Vi letar efter goda initiativ och projekt och slår oss samman med samarbetspartners som uppfyller vår målsättning om en mer hållbar utveckling. När vi kan erbjuda våra kunder att bidra till en sådan utveckling kallar vi det Miljöplus! Ett sådant exempel är vårt samarbete med Vi- skogen.


  Vad är Vi-skogen?

  Där träd växer, växer också människorna. Vi-skogen har under snart 25 år bidragit till att förbättra levnadsförhållandena för över en miljon fattiga människor, som lever och arbetar runt Victoriasjön. Där finns 700 anställda som är högt kvalificerade fältrådgivare som bor och arbetar i byarna. Vi-skogen arbetar där med agroforestry vilket innebär trädplantering i kombination med odling av grödor och boskapsskötsel för att öka produktionen och förbättra miljön. Produktionen ökar med 50-100 % vilket leder till ökad tillgång på mat, bättre hälsa, större inkomster och längre skolgång för barnen.


  OKQ8-el med Miljöplus

  Vi-skogen Tillsammans med Vi-skogen erbjuder vi en möjlighet för dig att ge tillbaka lite varje gång du tänder en lampa eller slår på tv:n. Nu finns möjlighet att anmäla sitt intresse hos OKQ8. Här kan du läsa mer om Vi-skogen.

 • Koldioxid - mer miljöanpassade kyltransporter

  Koldioxid återvinns från industriprocesser där den annars släpps ut direkt via skorstenar. Att koldioxidaggregatet är mycket tystare än motsvarande för diesel innebär stora miljöfördelar, till exempel vid nattkörning i stadsmiljö.

  Kylan behöver inte produceras i aggregatet utan finns med i koldioxidtanken i form av flytande koldioxid som håller - 45 grader C. Därför får man en högre kapacitet på aggregatet. Koldioxiden kyler luften i lastutrymmet via värmeväxlaren och ventileras sedan ut över taket på bilen. När det behövs använder aggregatet varmt kylvatten från bilens motor för att hålla den inställda temperaturen i skåpet. Flytande koldioxid tankas vid speciella tankstationer på flera av våra IDS-anläggningar.

 • Eldningsolja 1 - miljö

  För dig som tänker lite extra på miljön, erbjuder vi en eldningsolja avsedd för uppvärmning som är praktiskt taget svavelfri och med lägre aromhalt. Oljan har dessutom mycket goda förbränningsegenskaper, är extremt köldtålig, och kan användas i både inomhus- och utomhustank (MK1).