Våra initiativ

Vi på OKQ8 arbetar mot en hållbar utveckling. Genom olika initiativ tar vi vårt ansvar för en minskad klimatpåverkan och en bättre miljö.

Solenergi

Solen kommer att bli en av de viktigaste energikällorna i framtiden och vi vill vara med i den utvecklingen. Vi tror på ökad efterfrågan av produkter och tjänster för att generera el av solens energi. Som ett led i detta arbete har vi förvärvat bolaget Kraftpojkarna och tar därmed steget in i framtidens energislag i form av solel. Det förvärvade bolaget arbetar som leverantörer av allt som behövs för en nyckelfärdig solcellsanläggning. 

Matsvinn

Varje dag tvingas vi att kasta mat på våra stationer, som kunde ha sålts. Detta är inte hållbart och därför satsar vi stort på att minska matsvinnet på våra stationer. I Danmark har samtliga Q8-stationer anmält sig Too Good To Go, ett initativ där våra kunder kan köpa produkter som annars skulle kastas. I Sverige finns ett liknande initiativ, Karma som vi nu rullar ut på stationer. 

BioSFerA

”European Green Deal” är en samling politiska initiativ med det övergripande målet att göra Europa klimatneutralt 2050. Vi är stolta över att, genom Q8, delta med vår expertis i det europeiska forskningsprojektet BioSFerA vars mål är att minska Flyg- och sjötransportens utsläpp av växthusgaser genom utveckling av innovativa och högpresterande biodrivmedel. Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 884208. Läs gärna mer om projektet.