Våra initiativ

Vi på OKQ8 arbetar mot en hållbar utveckling. Genom olika initiativ tar vi vårt ansvar för en minskad klimatpåverkan och en bättre miljö.

Bättre miljöval

Vår egen miljösymbol OKQ8/Q8 Bättre miljöval har tagits fram för att lyfta fram våra egna produkter och tjänster som på något sätt har en lägre påverkan på miljö och klimat. På så sätt hjälper vi våra kunder att göra ett bättre miljöval där det är möjligt. Under 2018 har märkningen lanserats på några av våra smörjmedelsprodukter. Märkningen finns även på våra biogas- och eldrivna hyrfordon. 

Solenergi

Solen kommer att bli en av de viktigaste energikällorna i framtiden och vi vill vara med i den utvecklingen. Vi tror på ökad efterfrågan av produkter och tjänster för att generera el av solens energi. Som ett led i detta arbete har vi förvärvat bolaget Kraftpojkarna och tar därmed steget in i framtidens energislag i form av solel. Det förvärvade bolaget arbetar som leverantörer av allt som behövs för en nyckelfärdig solcellsanläggning. 

Matsvinn

Varje dag tvingas vi att kasta mat på våra stationer, som kunde ha sålts. Detta är inte hållbart och därför satsar vi stort på att minska matsvinnet på våra stationer. I Danmark har samtliga Q8-stationer anmält sig Too Good To Go, ett initativ där våra kunder kan köpa produkter som annars skulle kastas. I Sverige finns ett liknande initiativ, Karma som vi nu rullar ut på stationer. 

Gröna matlösningar

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra förpackningslösningar för att minska vår miljöpåverkan. Därför byter vi nu ut alla våra kaffemuggar till en ny Svanenmärkt mugg som produceras i Norden av återvunnet papper från Nordiska råvaror. Alla plastbestick och skedar på våra stationer byts ut till trä. När det gäller övrigt förpackningsmaterial så har vi valt att ta bort plastfönstret på två av våra brödpåsar vilket innebär att vi minskar andelen plast ytterligare.