Hållbar strategi och hållbara mål

På OKQ8 har vi inte en hållbarhetsstrategi, vi har en hållbar strategi. Hållbara affärer genomsyrar allt vi gör och allt vi bygger, på såväl strategisk nivå som konkreta aktiviteter i den dagliga verksamheten.

Mot en fossilfri framtid

Mänsklighetens mest akuta och största utmaning är klimatförändringarna.Idag är vår bransch en av de främsta orsakerna till den utmaningen. Om vi ska finnas kvar om tio år behöver vår affär förändras i grunden. Vi förstår det. Nu riktar vi alla våra krafter till att säkra en fossilfri framtid. Vi ser också att vårt ansvar sträcker sig förbi vår egen verksamhet och vill därför vara med och påverka hela samhällets omställning till en hållbar morgondag. Och vi har satt skarpa mål för oss själva.

 

 

Klimatneutrala i egen drift 2030

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi mot att nå vårt första hållbarhetsmål – att inget i vår egen verksamhet ska bidra med negativt klimatpåverkan. Inga växthusgaser, inga utsläpp. 

Det här är ett tufft mål och vi arbetar hårt för att sänka vår energiförbrukning, köra egna transporter på fossilfria drivmedel, minimera avtrycket av vårt eget resande och vårt matsvinn och arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten för att nå hit.

 

Klimatneutrala i hela värdekedjan 2045

Sett till värdekedjan för drivmedel är det endast 0,3 % av våra koldioxidutsläpp som kommer från egen verksamhet, 17 % kommer från produktionen och hela 83 % från kundernas användning av våra produkter. Störst potential finns alltså i hur vi kan vara en möjliggörare för våra kunders omställning till fossilfria drivmedel. Det är det här slaget vi måste vinna!

Även här pågår intensivt arbete – vi breddar vårt utbud av flytande biodrivmedel, vi installerar laddstolpar på stationer, erbjuder fossilfria hyrbilslösningar, tvättar bilar hållbart och utvecklar hela tiden nya lösningar inom drivmedel och andra produkter.

 

 


Ansvarsfullt företagande

OKQ8 Scandinavia med omkring 4 000 anställda och 940 stationer i Sverige och Danmark har en faktisk möjlighet att påverka de samhällen som vi verkar i. Våra mål för social hållbarhet innefattar i korthet:

Bidrag till levande samhällen

Skapa möjligheter för inkludering i samhället

Noll tolerans mot korruption

Mänskliga rättigheter i fokus

Nöjda medarbetare

Jämställd arbetsplats