Miljöbil

Det finns idag ingen bestämd definition av begreppet miljöbil, men grunden ligger i att dessa bilar har låg miljöpåverkan och låga utsläpp. Fordon som uppfyller särskilda miljökrav klassas som miljöbilar. De får bland annat parkera billigare eller gratis på vissa platser, och om de tas i bruk för första gången i Sverige är de dessutom skattebefriade under de första fem åren.

Det finns olika definitioner för miljöbilar, men gemensamt för alla är att de ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom minskade utsläpp av fossil koldioxid, ha låga utsläpp av andra ämnen som påverkar miljö och hälsa och dessutom ha måttliga bullervärden.

Transportstyrelsen har en definition som omfattar ovanstående krav och följande nivåer på bränsleförbrukningen:

En alternativbränslebil (FFV/flexifuelbilar, bifuel och/eller el) ska ha en bränsleförbrukning per 100 km som motsvarar högst

  • 9,2 liter bensin
  • 9,7 kubikmeter gas
  • 37 kilowattimmar el

En alternativbränslebil ska också i huvudsak tankas med alternativt bränsle och inte fossilt bränsle.

En bil som drivs med fossila bränslen kan kallas miljöbil om utsläppen av koldioxid är max 120 g/km. För att klara det kravet måste bränsleförbrukningen per 100 km vara högst cirka

  • 4,5 liter diesel
  • 5,0 liter bensin.

Observera att det är koldioxidkravet som styr.


För dieselmotorer finns dessutom ett partikelkrav på max 5 mg partiklar/km. I praktiken innebär det att bilar med dieselmotorer måste ha partikelfilter för att klassas som miljöbilar.


Bra information på webben:

Transportstyrelsen definierar och förklarar miljöbilar ›
Gröna bilister ger goda råd och tips för en hållbar bilism ›
På Miljöfordon.se finns bra söktjänst med alla miljöbilar listade ›